Minden plébános a saját plébániájához tartozó hívőt részesítheti a keresztség szentségében. Egyéb esetben engedélyt kell kérni a lakóhely szerinti illetékes plébánostól. Illetékesség elsősorban a bejelentett állandó lakhelyt jelenti, de egyes esetekben az életvitel szerű tartózkodási hely lehet mérvadó.
A keresztelés szertartása 20-25 perc, a szentmise keretében pedig szentmisével együtt 1 óra időtartamú.
Fontos, hogy a gyermek legyen megfelelő öltözetben tekintettel az aktuális időjárásra, évszakra és arra, hogy templomaink hűvösebbek a kinti hőmérsékletnél.
Nem kell aggódig amiatt, hogy a kisgyermek nyűgös sír, és ezzel zavarja a szertartást. A keresztelés őróla szól. Lehetőség van a szertartás alatt azokon a részeken, amikor nem történik a keresztelendőt érintő rész, a gyermeket kivinni a templomból, vagy hátra menni vele. Általában akkor történik a sírás, amikor a kicsi megérzi, hogy nem édesanyja kezei között van.
Kérjük, hogy a gyermeket fehér ruhába öltöztessék a keresztség kiszolgáltatására, jelképezve lelke tisztaságát, amit a keresztségben nyer el.
A keresztség szertatása kapcsán ajándékozunk a család számára egy keresztelési gyertyát, illetve egyes plébániánkon keresztelési ingecskét illetve imakönyvet. Lehetőség van mind a gyertya, mind a keresztelési ing esetében arra, hogy azt Önök hozzák.
A keresztelés időpontja előtt legalább 5 perccel legyenek a templomban, az arra kijelölt helyen, általában a keresztkút előtt vagy azt körül ülve. Az első padba a szülők üljenek gyermekükkel, illetve a keresztszülő(k).
Természetesen lehetőség van fotózásra is, kérve azonban azt, hogy a fotózás ne zavarja a szertartást.
Sokan kérdezik a keresztelés anyagi vonzatát. Az egyház a keresztség szentségét ingyen szolgáltatja ki. Ha úgy gondolják, hogy a templomot (az Egyházközséget) támogatni kívánják, azt a templomban elhelyezett perselyeknél megtehetik. Az atyák nem fogadnak el semmiféle pénzt a keresztelésért!

 

______________________________________

 

 

Image 01

Keresztség

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia

A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja (vitae spiritualis ianua) és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születtünk újjá, Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az Egyházba és részeseivé váltunk az Egyház küldetésének: 'Így történik, hogy helyesen és találóan határozzuk meg a keresztséget úgy, hogy a víz által és a szóban az újjászületés szentsége."
KEK 1213

Tovább

Adatlap a kereszteltek anyakönyvéhez

Image 02

Bérmálás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia

A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a "keresztény beavatás szentségeinek" együttesét, melynek egységét őrizni kell. Meg kell tehát magyarázni a híveknek, hogy a bérmálás fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. A keresztények ugyanis "a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet".
KEK 1285

Tovább
Image 03

Eucharisztia

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia

A szent Eucharisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben hasonulóvá váltak Krisztushoz, az Eucharisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában.
"Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretett jegyesére, az Egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét: az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik."
KEK 1322-1323

Tovább

Image 02

Házasság

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia

"A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte."
KEK 1601

Tovább