Zarándoklat

Várjuk a kedves zarándokokat
országunk legősibb kegyhelyére!

Tovább olvasás


_________________________

 

_________________________

Kegyoltár felújítás

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van!

Tovább olvasás

Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_________________________________

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van.
Jövőre lesz kegytemplomunk 275 éves. Ekkor a búcsúra fog elkészülni teljes pompájában.

_________________________________

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 5. vasárnapja, 2017. május 14.

„Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem.”
Jn 14,11


Jövő szombaton délután 4 órakor lesz Lelkipásztori körzetünkben a bérmálás. Aznap az előesti 6 órai szentmise elmarad! Püspök Úr 37 fiatalt részest a bérmálás szentségében. Imádkozzunk értük!

A múlt vasárnapi egyházmegyei gyűjtést az Alsószentiváni Fatimai Kegyhely megújítására továbbítottuk az Egyházmegye felé, köszönjük adományaikat!

Hirdetjük a tavaszi Plébániai Képviselőtestület ülések rendjét, melyek napirendi témái a 2016 évi zárszámadás és a 2017 évi költségvetés lesz, ezért a testületi tagok megjelenésre feltétlenül számítunk.

Plébánia/Fília

Időpont

Helyszín

Bodajk

Május 14. vasárnap 19.00

Bodajki Plébánia

Balinka/Mecsér

Május 15. hétfő 18.30

Balinkai Plébánia

Csákberény

Május 16. kedd 17.00

Csákberényi Plébánia

Csókakő

Május 17. szerda 16.30

Csókakői Plébánia

Fehérvárcsurgó

Május 18. csütörtök 19.30

Fehérvárcsurgói Plébánia

Iszkaszentgyörgy/Kincsesbánya/Moha

Május 15. hétfő 17.00

Iszkaszentgyörgyi Plébánia

Isztimér/Bakonykúti/Gúttamási

Május 16. kedd 18.30

Isztiméri Plébánia

Magyaralmás/Sárkeresztes

Május 19. péntek 18.00

Magyaralmási Plébánia

Söréd

Május 19. péntek 17.00

Templom

Zámoly

Május 17. szerda 18.00

Zámolyi Plébánia

 

Bodajk


A mai vasárnap este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a tagokat az ülésre!

 

Fehérvárcsurgó


Köszönjük a szombati családos nap szervezését!

 

Közös programok


Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Május

20. szo.

16.00

Bodajk kegytemplom

Bérmálás

21. v.

9.30

Iszkaszentgyörgy

Elsőáldozás

25. cs.

17.00-19.00

Templomainkban

Az egyházmegye közös szentségimádási napja

27. szo.

18.00

Bodajk Plébánia

Jegyesoktatás V.

Június

3. szo.

18.00

Bodajk Plébánia

Jegyesoktatás VI.

5. h.

10.00-16.00

Székesfehérvár

Egyházmegyei Nap

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Maximus torinói püspök beszédeiből
(Sermo 53, 1-2. 4: CCL 23, 214-216) Krisztus a mi húsvéti világosságunk

     Krisztus feltámadása megnyitja a holtak birodalmát, az Egyház most megkeresztelt gyermekei megújítják a földet, a Szentlélek kinyitja a mennyországot; a holtak megnyílt birodalma pedig visszaadja a holtakat, a megújult föld életet ad a feltámadtaknak, és a megnyílt menny befogadja az oda felmenőket.
     Ekkor megy a paradicsomba a gonosztevő, a feltámadt szentek pedig bemennek a szent városba, a holtak visszatérnek az élőkhöz. Krisztus feltámadásával így minden teremtmény mintegy meggazdagodva felmagasztosul.
     Az alvilág visszaadja foglyait a mennynek, a föld a mennybe küldi azokat, akiket eltemetett, a menny bemutatja az Úrnak az odaérkezőket, így szenvedése egyetlen tettével Üdvözítőnk felemel a mélyből, feltámaszt a földből, lakást ad a mennyben.
     Krisztus feltámadása ugyanis élet a holtak számára, megbocsátás a bűnösöknek, megdicsőülés a szenteknek. Ezért szólít fel a szent próféta minden teremtményt Krisztus feltámadásának ünneplésére, amikor arra buzdít, hogy ezen a napon, amelyet az Úr alkotott, örvendeznünk kell.
     Krisztus világossága olyan nappal, amelynek nincs éjszakája, sem vége. Hogy pedig maga Krisztus ez a nappal, erről így tanít az Apostol: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12). Így mondja: Múlóban az éjszaka, s nem azt, hogy: következik, így érthető ugyanis, hogy Krisztus világosságának eljövetelével messze fut a sátán sötétsége, s nem következik már rá a bűnök éjszakája; ez a véget nem érő fény elűzi az ősi homályt, és gátat vet a bűnök eláradásának.
     Maga a Fiú az a nappal, akire istensége fényét titokzatosan ráárasztja az Atya. Ő tehát az igazi nap, aki Salamon ajkával így beszél: Én el nem múló fényt gyújtottam az égen (Sir 24, 6 Vulg.).
     Amint tehát az égi napot egyáltalán nem követi éjszaka, úgy a Krisztustól kapott életszentséget sem követi a bűn sötétsége. Az égi nap ugyanis szakadatlanul fénylik, világít és tündöklik, és semmiféle sötétség sem homályosíthatja el, ugyanígy Krisztus világossága is szüntelen sugárzik, ragyog és tündöklik, de a vétkek semmiféle sötét homálya ki nem olthatja. Ezért mondja Szent János evangélista: A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel (Jn 1, 5).
     Örvendezzünk tehát, testvérek, mindnyájan a mai szent ünnepen! Senki se vonja ki magát bűnei miatt e közös örömből; senkit se akadályozzon semmilyen bűnteher abban, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen! Mert akármilyen nagy bűnös valaki, ezen a napon nem szabad kételkednie bűnei bocsánata felől, hiszen nem kicsi a mi biztatásunk: Ha a gonosztevő paradicsomot érdemelt, miért ne érdemelne bocsánatot a hívő keresztény?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Húsvét 5. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2017. május 14-től, május 21-ig.

 

Vasárnap 05.14 Húsvét 5. vasárnapja - fehér Ho 85, ÉE 545, 114, ÉE 554 , 205        I. hét
Balinka 8.00 Szentmise int. +Róbert és Szülei és Testvéréiért MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Szülőkért és fiukért Sándor HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise benne elsőáldozás int. +Mária édesanya MT
Csákberény 9.30 Szentmise benne elsőáldozás int. +Németh Lajosné sz. Lóderer Gizella HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Szentmise int. - HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne elsőáldozás int. +Kecskés János és felesége Dávid Anna és fiuk János +1. évf. élő és +családtagok MT
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.00 Szentmise int. +Szülők és testvér HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Kaposi Géza és felesége Margit és élő és elhunyt családtagok HG utána testületi ülés

Hétfő 05.15

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Rozália és Ferenc szülőkért és élő családtagokért

Kedd 05.16
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ

Szerda 05.17        

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int.

Csütörtök 05.18
Szent I. János pápa és vértanú
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. +Kecskés Imre és neje Gángó Erzsébet és +hozzátartozók HG

Péntek 05.19

Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int.

Szombat 05.20
Sienai Szent Bernardin áldozópap
Bodajk 13.00 +Holchauzer Béláné sz. Kommendó Anna temetése MT
Fehérvárcsurgó Kastély kápolna17.00 Kanker Gergő és Kostyák Katalin esküvője Tóth András gyulafirátóti plébános esket, jogh. megadva
Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
Gúttamási 15.00 Szentmise int. - HG
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia int. – HG
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 16.00 Bérmálás

Vasárnap 05.21
     Húsvét 6. vasárnapja - fehér                                               Ho 90, ÉE 552, 116, ÉE 555, 205         II. hét
Balinka 8.00 Szentmise int. +Wágner Tibor HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise benne keresztelő int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise benne elsőáldozás int. +Vereckei Mihályné temetése IV. 29-én volt HJ
Csókakő 11.00 Szentmise benne Preszter Balázs Ferenc keresztelője int. Ad. int. Ord. MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int. - HG

 

_______________________________


Alapítványi szentmisék

Bodajk

 • I.7.          +Szülők
 • VII.25.     +Sujánszky József hitvese +Újváry Karolina nagyszülőkért, gyermekeikért és unokáiért
 • VIII. 2.     +Takács Márton és neje Bodri Mária szülők és gyermekeik – énekes
 • IX. 16.     +Régi János, +Régi Jánosné sz. Haász Teréz, +Régi Béla, Régi és Haász szülők
 • IX. 17.     +Stadler János és Csizmadia Mária szülőkét és ifj. Stadler Jánosért

Fehérvárcsurgó

 • VI.1.        Jézus Szíve engesztelőiért
 • VIII.16.    Rátkai család tagjaiért
 • X.5.         Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért
 • XI.13.      +Varga András és családjáért

 

Magyaralmás

 • V.5.         Élő és elhunyt hozzátartozókért
 • VIII.18.    Élő és elhunyt hozzátartozókért
 • XI.1.        +Dudás Jenő és családtagokért
 • I.27.        +Virág József és felsége Mária
 • III.20.      +Virág József és felsége Mária
 • VI.9.        +Virág József és felsége Mária
 • VIII.4.      +Virág József és felsége Mária
 • X.20.       +Virág József és felsége Mária
 • VI.20.      +Erős Antal és felesége +Erzsébet és szüleikért

Búcsúk

Június

 • 11.  9.30 Iszkaszentgyörgyi Szentháromság búcsú (templomfelszentelés 1860)
 • 24. 15.00 Gúttamási Keresztelő Szent János búcsú (templomfelszentelés 1811)

Július

 • 30. 10.00 Isztiméri Szent Anna búcsú – orgonaszentelés (templomfelszentelés 1753)

Augusztus

 •  6.  11.00 Csókakői Szent Donát búcsú (templomfelszentelés 1866)
 • 13. 11.00 Magyaralmási Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1788)
 • 13. 16.00 Zámolyi Szent Lőrinc búcsú (templomfelszentelés 1837)
 • 19. 15.00 Bakonykúti Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1795)

Szeptember

 • 9-10. Bodajki búcsú (templomfelszentelés 1742) 275. éves évforduló

Október

 •  1.  8.00 Sörédi Szent Mihály búcsú (templomfelszentelés 1952) 65. évforduló
 • 22. 8.00 Balinkai Szent Vendel búcsú (templomfelszentelés 1883)

November

 • 12.  9.30 Csákberényi Szent Márton búcsú (templomfelszentelés 1776)
 • 26. 11.00 Fehérvárcsurgói Alexandriai Szent Katalin búcsú (templomfelszentelés 1748)

Elsőáldozások

 • Isztimér                   június 11. 8.00
 • Sárkeresztes           június 11. 8.00
 • Bodajk                     május 14. 9.30
 • Csákberény             május 14. 9.30
 • Iszkaszentgyörgy     május 21. 9.30
 • Csókakő                  június 11. 11.00
 • Fehérvárcsurgó      május 14. 11.00
 • Zámoly                    június 4. 11.00

_______________________________


Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal

8053 Bodajk, Szent István tér. 1
Tel: 22/ 410-039
www.bodajkikegyhely.hu
E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Hivatali idő:
Hétfő             14.00 - 16.00
Kedd-szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00
Csütörtök      Zárva
Péntek           8.30-12.00

Hivatali időn kívül,
csak előzetes bejelentkezéssel tudunk
hivatali ügyeket intézni!


Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu)

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései