Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 30. vasárnap, 2014. október 26.

               
A mai vasárnap tartjuk a Balinkai búcsút Szent Vendel tiszteletére: délután fél 3-tól litániát, majd 3 órától ünnepi szentmisét imádkozunk, utána szerény agapét tartunk a plébánián.

Felhívjuk híveink figyelemét, hogy a Mindenszentek ünnepe november 1. (szombat) parancsolt ünnep, a szentmise hallgatás kötelező. Kérjük híveinket a szentmiséken való részvételre.

A Mindenszenteki, halottak napi liturgikus rend a mellékletben olvasható. Minkét napon ünnepi liturgikus rendet tartunk.  Minden település temetőjében imádkozunk közösen a halottakért. A temetői megemlékezések kapcsán kérhetik híveink a síremlékek megáldását a temetőkben.

Hittanos gyerekeknek hirdetjük, hogy az őszi szünet keddjén 28-án egynapos kalandtúrát szervezünk a Gaja völgybe. Indulás reggel 8 órakor a bodajki kegytemplom elől. 

 

Bodajk

Hétfőn délután 3 órától folytatjuk a temető rendbetételét, kérjük híveink segítségét a munkában.

Mindenszentek és Halottak napján is ünnepi miserendet tartunk; szombaton és vasárnap is lesz délelőtt fél 10 órakor és este 6 órakor is szentmise. A szombati szentmise kivételesen nem előesti szentmise lesz, aminek végén a halotti vecsernyét imádkozzunk elhunytjainkért. Temetői megemlékezést szombaton Mindenszentek napján tartunk délután 3 órakor a temetői keresztnél.

Zámoly

kivételesen az esti szentmise elmarad.

         
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal, hétköznapokon 8.30-12.00, 14.00-17.00-ig
 Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 30. hét liturgikus rendje
2014. október 26-től, november 2-ig


Vasárnap 10.26 Évközi 30. vasárnap
Ho 227, 119, 195 II. hét      
Balinka Templombúcsú tit. Szent Vendel 15.30 Litánia 15.00 Szentmise int. +Schweighardt József, Szülőkért és +testvérekért HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Édesapáért születésének 100. évf. MT
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Szumzer Béla temetése X. 18-án volt HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Gajdacsik, Németh család élő és elhunyt tagjaiért Hálánk jeléül unokánk Boglárka születéséért  MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – Vendég atya (Horváth Zoltán)
Csókakő 11.00 Szentmise benne Király Bíborka keresztelője int. Ad. int. Ord. MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Simon Imre évf. és +Szülőkért HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Szentmise int.  KJ
Fehérvárcsurgó 13.45 Mézes Ármin Zoltán keresztelője HJ

Hétfő 10.27                          

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Károlyért és Szüleiért MT

Kedd 10.28 Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Isztimér 17.00 Szentmise int.  HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Ruff család elhunyt tagjaiért MT

Szerda 10.29

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Élő családért HG

Csütörtök 10.30

Csókakő 17.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 10.31

Balinka 8.00 Szentmise int. - HG
Söréd 17.00 Szentmise int. +Kovács Károly felesége Katalin és fiuk Károly KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szerettekért MT, +István és Gizella nagyszülőkért HJ
Magyaralmás 18.00 Szentmise int. HG

Szombat 11.01 Mindenszentek
Ho 210, 119, 287
Balinka 8.00 Igeliturgia SB, 14.00 temetői megemlékezés MT
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT, 15.00 temetői megemlékezés MT
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ, 14.00 temetői megemlékezés HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HG, 14.00 temetői megemlékezés SB
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ, 15.00 temetői megemlékezés KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. HG, 15.00 temetői megemlékezés HJ, Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia int. - SP
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. MT, 15.00 temetői megemlékezés SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ, 17.30 temetői megemlékezés SZM-HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. KJ
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. – HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia SZM
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Bodajk 18.00 Szentmise utána halotti vecsernye int. MT

Vasárnap 11.02 Halottak napja
Ho 235, 154, 195 1,5 v.         
Balinka 8.00 Szentmise int. +Stohl Ferenc, neje Anna, fia Ferenc , lánya Katalin és Nagyszülőkért HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. MT utána temetői kereszt megáldása, megemlékezés MT
Isztimér 8.00 Szentmise int. HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Ragács Julianna HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HG utána temetői megemlékezés SB
Csókakő 11.00 Szentmise int. HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Varga László és +édesanyáért +édesapáért HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. KJ utána temetői megemlékezés KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései