Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetése
Évközi 26. vasárnap, 2015. szeptember 27.

„Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek.”
Mk 10,7


Hirdetjük, hogy lelkipásztori körzetünkben november 8-án vasárnap Bodajkon lesz bérmálás. Kérjük, hogy akik megfelelő felkészültség után szeretnének bérmálkozni a következő előkészítő alkalmakon szíveskedjenek megjelenni. Vonatkozik ez az általunk oktatott hittanos gyerekekre, fiatalokra is.

Október 3. szombat 10 óra, 10. szombat 10 óra, 17. szombat 10 óra
November 7 szombat 10 óra vizsga, próba, gyónás

A mai vasárnaptól hirdetjük meg a 2015/16-os tanév ministránsversenyét; Bodajk, Magyaralmás, Zámoly Iszkaszentgyörgy, Csókakő településeken. Buzdítjuk a gyermekeket az oltár szolgálatára.

Október 1-től az alábbi változások lesznek a liturgiák rendjében:
Magyaralmás péntek 19 óra helyett 18 óra
Bakonykúti, Gúttamási 16 óra helyett 15 óra
Kincsesbánya 16 óra helyett 16.30
Csak elsőpéntekenként lesz hétköznapi szentmise reggel 8 órakor Balinkán és 17.00 órakor Söréden
Mohán minden hónap 4. szombatján 16.30 szentmise

Ma Szentírás vasárnapja van.

November hónapig a bodajki esti vasárnapi szentmiséket továbbra is megtartjuk 6 órai kezdettel.

Fehérvárcsurgói Kastélykápolna búcsúja október 4-én vasárnap lesz, délután 3 órától,
Fehérvárcsurgón azon a vasárnap csak ott imádkozunk szentmisét.

Felhívjuk híveink szíves figyelmét, hogy a héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat. Az elsőcsütörtöki szentségimádási órákat a Prohászka Imaszövetség tagjaival a szokott rendben megtartjuk.

Az erdélyi zarándoklatunkról tartunk az érintetteknek jövő vasárnap este 7 órakor rövid tájékoztatót a bodajki plébánián. Kérjük ekkora az előlegek befizetését is!


Bodajk


Jövő szombaton az esti szentmisében a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképzős hallgatói énekelnek, a szentmise végén pedig megemlékezünk a kegyhelyünket alapító kapucinus atyákról, Szent Ferenc ünnepének előestéjén.

Csákberény


A jövő vasárnap október 4-én Kalló József tartja a vasárnapi szentmisét. Ebben a szentmisében köszönjük meg József atya évekig településünkön végzett szolgálatát.

 

Liturgikus elmélkedés
Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele
(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)
Kegyelemből van az üdvösségünk

    Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében!
     Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten akaratából Jézus Krisztus által.
     Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne.
     Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva;
péntek: 8.30-12.00

Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 26. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2015. szeptember 27-tól, október 4-ig

 

Vasárnap 09.27 Évközi 26. vasárnap – Szentírás vasárnapja – Veni Sancte II. hét Ho 225, 259, 132, 191
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Templombúcsú tit. Szent Mihály Szentmise int. +Virág Mihály HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise benne Heinrich Antónia keresztelője int. MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. MT utána Takács Nóra keresztelője
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Papp László és szülei HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Mecsér 15.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Elmúlt 40 évben kapott kegyelmekért MT

Hétfő 09.28

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. – HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Egri János édesapa és +fia István

Kedd 09.29 Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. +Szülőkért és testvérekért HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Kardos és Garamics család élő és elhunyt tagjaiért

Szerda 09.30
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int. Richárd testvérünkért és családjáért

Csütörtök 10.01
A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító - Elsőcsütörtök Csókakő 17.00 Szentmise int. – HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért alap. HJ
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 10.02
Szent Őrzőangyalok - Elsőpéntek
Balinka 8.00 Szentmise int. MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Kósa József HJ
Magyaralmás 18.00 Szentmise int.

Szombat 10.03
Elsőszombat
Bodajk 8.00 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
Gúttamási 15.00 Igeliturgia SZM
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. HG
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 16.30 Elsőszombati Imaóra KT
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Szülőkért MT

Vasárnap 10.04 Évközi 27. vasárnap
III. hét      Ho 226, 142, 192
Balinka 8.00 Szentmise int. +Balla László és hozzátartozókért HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. Élő és elhunyt családtagokért HJ
Csákberény 9.30 Szentmise Kalló József atya köszöntése int. MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó Kastélykápolna búcsúja tit. Szent Kereszt felmagasztalása 15.00!!! Szentmise int.
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Kindl György és neje Margit, Stumpfold család elhunyt tagjaiért HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 17.30 Elsővasárnapi litánia 18.00 Szentmise int. MTA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései