Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi IV. vasárnap, 2016. január 31.

„…Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”
Lk 4,21b


Hirdetjük a lelkipásztori körzet ökumenikus ima-alkalmait.

        
A fehérvárcsurgói plébánia jótékonysági batyus bált hirdet 2016. február 5-re pénteken este 9 órától a fehérvárcsurgói művelődési házba, melyre mindenkit szeretettel várnak! Részletek a közösségi oldalon olvashatók!

A múlt vasárnapi - az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére tartott gyűjtést - továbbítottuk az Egyházmegye felé. Köszönjük adományaikat!

Jövő vasárnap a liturgiák végén szolgáltatjuk ki a Balázs áldás szertartását, és gyertyaszentelést is végzünk a szertartások végén. (A gyertyát mindenkinek magának kell biztosítania)

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a bodajki kegytemplomban fél 10 órakor ünnepélyes szentmisét imádkozunk, mely szentmisén kiosztásra kerül a Szeretetláng.

 

Magyaralmás


Csütörtökön, február 4-én este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a testületi tagokat.

 

Liturgikus elmélkedés
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a szmirnaiakhoz írt leveléből
(Nn. 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237)
Krisztus meghívott bennünket országába és dicsőségébe

    Ignác, más néven Teoforosz, az Atyaisten és az ő szeretett Fia, Jézus Krisztus Ázsiában levő szmirnai egyházának – amely irgalomból megnyert minden égi ajándékot, telve van hittel és szeretettel, semmi kegyelemben hiányt nem szenved, Isten előtt kedves, és üdvösen munkálkodik – üdvözletét küldi a Szentlélekben és Isten Igéjében.
     Áldom Jézus Krisztust, az Istent, aki titeket oly bölcsekké tett. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy ti tökéletesek vagytok az állhatatos hitben; mintegy rá vagytok szegezve test és lélek szerint az Úr Jézus Krisztus keresztjére, és a szeretet megszilárdított benneteket Krisztus vére által. Teljes és erős hittel hisztek a mi Urunkban, aki test szerint valóban Dávid nemzetségéből született (Róm 1, 3). Isten akarata és hatalma szerint, az Isten Fiát, aki valóban Szűztől született, János megkeresztelte, hogy megvalósuljon általa mindaz, ami elő van írva (Mt 3, 15). Poncius Pilátus és Heródes negyedesfejedelem alatt valóban felfeszítették értünk test szerint a keresztre (s mi már ennek a gyümölcse vagyunk az ő isteni szent kínszenvedése által), hogy feltámadva mindörökre magasra tartsa zászlaját Egyházában, az ő egységes testében a szentek és hívők előtt, legyenek akár a zsidók, akár a pogányok közül valók.
     Mindezt pedig értünk szenvedte, hogy üdvösségre jussunk, és valóban szenvedett, mint ahogy valóban fel is támadt.
     Én tudom, hogy feltámadása után is testben volt, és hiszem, hogy most is testben van. Amikor Péternek és társainak megjelent, azt mondta: Fogjatok meg, és tapintsatok meg, és lássátok, hogy nem vagyok test nélküli kísértet (Lk 24, 39). Azok mindjárt megérintették, és hittek Krisztus testének és lelkének valóságában. Ezért vetették meg a halált, és lettek győztesek a halál felett. Feltámadása után pedig velük evett és ivott, mint akinek teste van, bár lélek szerint már egyesült az Atyával.
     Ezekre hívom fel figyelmeteket, testvéreim, bár tudom, hogy ez a ti hitetek is.

 


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva;
péntek: 8.30-12.00

Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi IV. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. január 31-től, február 7-ig.

 

Vasárnap 01.31 Évközi IV. vasárnap - zöld                                                                                  IV. hét     Ho 222, 114, 146  
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Szentmise int. HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Sándor felesége +Mária és fiúk +Sándor MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 9.30 Szentmise int. Rézman és Német család elhunyt tagjaiért HJ
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. +Varsányi Péter és neje nagyszülők MT
Csókakő 11.00 Szentmise int. +Takács Donátné, sz. Zimmermann Katalin temetése I.23-án volt HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise benne Lendvai Tibor Bálint keresztelője int. +Kindl Kálmán +23. évf. neje +Julianna +fél éve MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. HG
Mecsér 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Brüc.Á

Hétfő 02.01                          

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. – HG
Bodajk 8.00 Szentmise int.

Kedd 02.02 Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. Jézus Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére HJ
Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Szerda 02.03
Szent Balázs püspök és vértanú
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 8.00 Szentmise int.
Zámoly katolikus templom 17.00 Ökumenikus imaóra HJ
Magyaralmás református templom 18.00 Ökumenikus imaóra MT

Csütörtök 02.04
Elsőcsütörtök
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 8.00 Szentmise int.
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Zámoly 17.00 református templom Ökumenikus imaóra MT
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. +Teller Károly neje Horváth Ilona és +szüleikért és +testvéreikért HG
Magyaralmás református templom 18.00 Ökumenikus imaóra HJ
Magyaralmás 19.00 Képviselőtestületi ülés

Péntek 02.05
Szent Ágota szűz és vértanú - elsőpéntek
Bodajk 8.00 Szentmise int. MT
Balinka 8.00 Szentmise int. HJ
Söréd 17.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás katolikus templom 18.00 Ökumenikus imaóra MT

Szombat 02.06
Miki Szent Pál és társai vértanúk - elsőszombat
Bodajk 8.00 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Bodajk 16.30 Elsőszombati imaóra KT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Egy család beteg tagjainak gyógyulásáért MT

Vasárnap 02.07 Évközi V. vasárnap
- zöld                                                                                    I. hét Ho 223, 116, 196  
Balinka 8.00 Szentmise int. +Farkas Gáspárné sz. Frey Mária +évf. MT
Söréd 8.00 Szentmise int. HG
Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr.BP
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. Szent Család tiszteletére hálából MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. +Kálmán és Erzsébet szülőkért HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Bácskai és Szabó család élő és elhunyt tagjaiért MT
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Bodajk 17.30 Elsővasárnapi litánia 18.00 Szentmise int. +Akl György és felesége +Tóth Piroska szülőkért, élő és +családtagokértA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései