Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 33. vasárnap, 2014. november 16.


Jövő vasárnap gyűjtés lesz a katolikus templomokban a helyi és az országos Karitász javára. Adományainkkal a rászorulókat tudjuk támogatni.

November 18-án Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepének előestéjén a magyaralmási templomba hívjuk a lelkipásztori körzet Karitász munkatársait, imádkozva szolgálatukért és köszöntve őket az esti 6 órai szentmise keretében. A szentmise után felhangzik Szent Erzsébet vesperása, a találkozót agapéval zárjuk a plébánián.

Az októberi havi családos szentmisén hirdettük a lelkipásztori körzet gyerekeinek, hogy egy pályázatot kívánunk számukra meghirdetni, „Istenhez szólva” címmel. 2014. december 15-ig beérkezve várjuk az általános iskolás gyerekek kézírásával írt egyoldalas (A4 vagy A5) levelet, imát melyet Istenhez szólva írnak kötetlen témában. A kézzel írt levélben saját szavaikkal szólítsák meg Istent, és a levél elsősorban imádság legyen; a hála és a köszönet szava. Fontos a levél külalakja is, melyet rajzzal, képekkel díszíteni lehet. Az elkészült levelet zárt borítékban névvel megjelölve a Bodajki Plébánia címére feladva (8053 Bodajk, Szent István tér 1.) lehet eljuttatni. A beérkezett levelek közül a három legőszintébb, legmélyebb tartalmú levet kiválasztjuk és ők értékes jutalomban részesülnek Karácsonyra. Eredményhirdetés advent 4. vasárnapján december 21-én lesz.

Az őszi képviselőtestületi ülések, ahol még nem voltak, illetve szükséges:

Zámoly, november 19. 17.30 - plébánia
Fehérvárcsurgó, november 27. 18.45 - plébánia
Magyaralmás, november 21. 18.45 - plébánia
Csókakő, november 23. szentmise után rövid megbeszélés 12.00-12.15 - templom
Iszkaszentgyörgy, november 17. 7.30 – plébánia

Advent I. vasárnapja előestéjén november 29-én szombaton este 5 órakor köszöntjük a szentmisében Horváth József atyát 70. születésnapja alkalmából. Ezen a szombaton tehát kivételesen nem 6 órakor, hanem 5 órakor lesz az előesti szentmise Bodajkon.

December 5-én pénteken tartjuk a megyésfőpásztor által kiírt ez évi IV. Lelkipásztori körzet pasztorális tanácsülését. Szeretettel várjuk a tanácstagokat az ülésre, melyet a bodajki plébánián tartunk este 7 órai kezdettel.


Bodajk

Karitász Bál lesz a tavalyi évhez hasonlóan a Mozi épületében Szilveszterkor. Jelentkezni lehet a Plébánián illetve Dimovicsné Trádler Hajnalka Karitász vezetőnél.
Adventi koszorúkészítés lesz a gyerekeknek családoknak november 30. szombaton délelőtt a Plébánián. 9-11-ig várjuk a gyerekeket.
Szent Erzsébet napján a Bodajki Karitász kitelepül az áruház mellé, tartós élelmiszer gyűjtésre. Előre is köszönjük adományaikat.


Magyaralmás

Hirdetjük a november-december havi programokat:
November 18. /kedd/ 18.00 Szent Erzsébet vesperása, imádság a Karitász munkatársaiért
November 23. /vasárnap/ 11.00 Szent Erzsébet köszöntése a templomban
November 28. /péntek/ 16:00 Adventi kézművesház a plébánián
December 5. /péntek/ 18:00 Szent Miklós est a templomban
A betlehemes próbák november elkezdődnek.


Sárkeresztes

December 4-én Szent Borbála emléknapján hálaadó szentmise lesz a kápolnában a kápolna építőiért felajánlva.

         
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal, hétköznapokon 8.30-12.00, 14.00-17.00-ig
 Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 33. hét liturgikus rendje
2014. november 16-tól, november 23-ig

 

Vasárnap 11.16 Évközi 33. vasárnap Ho 230, 126, 150 I. hét
Balinka 8.00 Szentmise int. +Schweighardt Jánosné és elhunyt családtagokért MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Virág Jakab és neje Preszter Katalin és +családtagok HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Müllner Ede és felesége +Rézmann Gizella HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Mihály édesapáért, István és Anna szülőkért és elhunyt családtagokért MT
Csákberény Templombúcsú tit. Szent Márton, 14.30 Orgonás áhítat, 15.00 Ünnepi Szentmise int. Pro populo
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Szentmise int. KJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Polyák Imre és felesége Váradi Katalin, élő és elhunyt hozzátartozókért MT
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. HJ

Hétfő 11.17
        
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – MT utána testületi ülés
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Vojuisek Péter és felesége +Margit szülőkért HJ

Kedd 11.18

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Isztimér 17.00 Szentmise int.  HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Takács Márton és neje Bodri Mária szülők és gyermekeiért alap. HJ
Magyaralmás 18.00 Szentmise int. Karitász munkatársaiért MT utána vesperás

Szerda 11.19 Árpád-házi Szent Erzsébet

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. +Kálmán, Lajosért HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. – MT utána testületi ülés
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Rácskai Imréné: Erzsébet édesanyáért HJ

Csütörtök 11.20

Csókakő 17.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Erzsébet édesanyáért MT

Péntek 11.21
Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban
Balinka 8.00 Szentmise int. - HG
Söréd 17.00 Szentmise int. +Szuna Mihályné, Erzsébet KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Szülőkért HG
Magyaralmás 18.00 Szentmise int. +Lózsi Klára alap. MT utána testületi ülés

Szombat 11.22
Szent Cecília szűz és vértanú                                        
Bodajk 11.30 Hári-Romvári Júlia Anna keresztelője MT
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. - HG
Zámoly temetés MT
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Szülőkért: Zahola József és neje Wachler Erzsébet alap. MT

Vasárnap 11.23 Krisztus a mindenség Királya
Ho 283 v. (232), 159, 152 II. hét
Balinka 8.00 Igeliturgia SB
Söréd 8.00 Szentmise int. +Ivanics Jenő és felesége +Virág Margit HG
Bodajk 9.30 Szentmise int.  Hálából 60. születésnap alkalmából MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT utána rövid testületi megbeszélés
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise Templombúcsú tit. Alexandriai Szent Katalin int. +Pácser Gyula és hozzátartozók HG
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.00 Szentmise int. Hálából KJ


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései