Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetése
Advent I. vasárnapja, 2015. november 29.

 

„Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel.”.
Lk 21,27


A múlt vasárnapi perselyadományaikat továbbítottuk a helyi és az országos Karitász felé. Köszönjük adományaikat!

Az elsőcsütörtöki szentségimádások a hajnali rorátékra való tekintettel ebben a hónapban elmaradnak.

November 30-tól adventi roráté szentmiséket imádkozunk hétköznapokon, december 22-ig bezárólag, reggel 6 órai kezdettel.


 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Bodajk

x

x

x

x

x

Magyaralmás

x

x

x

x

x

Isztimér

 

x

 

 

 

Zámoly

 

 

x

 

 

Fehérvárcsurgó

 

 

 

x

 

Csókakő

x

 

 

 

 

Sárkeresztes

 

 

 

 

x

 

Bodajk

Az előző évekhez hasonlóan adventi udvart, gyertyagyújtást szervezünk a Kegyhelyen az adventi vasárnapokon délután 4 órától. Részletes program a külön plakáton olvasható.

Karitász Bál lesz a tavalyi évhez hasonlóan a Mozi épületében Szilveszterkor. Jelentkezni lehet a Plébánián illetve Dimovicsné Trádler Hajnalka Karitász vezetőnél.

Tartós élelmiszert és cipős dobozban játékokat gyűjtünk a plébánián a rászoruló idősek és családok számára Karácsonyra. Adományaikat december 18-ig várjuk.

2016-os évi naptárak érkeztek; katolikus kalendárium, forgathatós falinaptár, gyermeknaptár, és egylapos falinaptár.

 

Sárkeresztes

December 5-én Szent Borbála emléknapján hálaadó szentmise lesz a kápolnában a kápolna építőiért felajánlva este 6 órakor.

 

Liturgikus elmélkedés
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból
(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)
Krisztus kettős eljövetele

    Krisztus eljövetelét hirdetjük, nem csupán az elsőt, hanem a másodikat is, amely az elsőnél sokkal dicsőségesebb lesz. Az elsőnél ugyanis béketűrését ismertük meg, míg a másodiknál Krisztus királyi méltósága lesz nyilvánvaló.
    Legtöbbször ugyanis minden kettős a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Kettős a születése: egyrészt Istentől öröktől fogva, másrészt a Szűztől az idők teljességében. Kettős az alászállás: az első rejtett, mint csendes eső a felhőkből, a második, az eljövendő pedig szembeötlő lesz.
     Első eljövetelekor pólyába takarva feküdt a jászolban, a másodiknál fénybe öltözködik. Az elsőnél magasra tartotta a keresztet, vállalta a gyalázatot, míg másodszor majd angyali seregekkel körülvéve dicsőségesen érkezik.
     Tehát ne csak az első eljövetelnek örvendezzünk, hanem várjuk a másodikat is. Amikor az elsőnél azt mondjuk: Áldott, aki jön az Úr nevében, ugyanez legyen hódoló szavunk, amikor angyalaival együtt jelenik meg: Áldott, aki jön az Úr nevében (Mt 21, 9).
     Nem azért jön el majd a Megváltó, hogy ismét elítéljék, hanem ítéletet fog tartani az őt elítélők felett. Akkor azonban a gonoszoknak, akik oly kegyetlenek voltak vele szemben, hogy keresztre juttatták, azt mondja majd szemükbe: Ti így tettetek, és én hallgattam (vö. Zsolt 38, 10).
    Először szelíden példát adni, az embereket finoman meggyőzni jött, másodszor pedig szükségszerűen uralma alá kerül mindenki, akár akarja, akár nem. Krisztus mindkét eljöveteléről jövendölt Malakiás próféta: Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek (Mal 3, 1). Ez az első eljövetel. A másodikról pedig így írt: és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is a mindenható Úr: de ki fogja tudni elviselni jövetele napját, és ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze, és mint a posztóványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester (Mal 3, 1-4). A két eljövetelre utal Tituszhoz írt levelében Pál apostol: Megjelent megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét (Tit 2, 11-13). Látod, mint beszél az első eljövetelről, amiért hálát ad; majd a másodikról, amelyet várunk. Ezért valljuk a ránk hagyományozott hitvallásban, hogy hiszünk abban, aki fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Eljön tehát az égből a mi Urunk, Jézus Krisztus. Eljön ennek a világnak a végén, az utolsó napon, megdicsőülve. Ez a világ akkor beteljesedik, és Krisztus ismét megújítja a világot.Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva;
péntek: 8.30-12.00

Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advent I. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2015. november 29-től, december 6-ig.

 

Vasárnap 11.29 Advent I. vasárnapja – „C” év - lila I. hét Ho 2, 132, 9
Balinka 8.00 Szentmise int. +Miklós és Róbert édesapákért MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Rendeki Ferenc és felesége Svarda Katalin HJ utána gyertyagyújtás
Isztimér 8.00 Szentmise int. +János HG utána gyertyagyújtás
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT 16.00 Gyertyagyújtás
Csákberény 9.30 Szentmise int. HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Szentmise int. +Makk Tiborné sz. Antal Irénért + és férje Makk Tiborért és Lampert Lászlóért 1. évf. HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Pácser Gyula és +hozzátartozókért MT
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ
Mecsér 14.00!!! Szentmise int. HG utána gyertyagyújtás
Bodajk 18.00 Szentmise int. Édesanya gyógyulásáért MT

Hétfő 11.30 Szent András apostol
- piros
Magyaralmás 6.00 Szentmise int. – HG
Csókakő 6.00 Szentmise int. - HJ
Bodajk 6.00 Szentmise int. Hozzátartozókért MT

Kedd 12.01                           

Magyaralmás 6.00 Szentmise int. - HG
Isztimér 6.00 Szentmise int. +Mihály és felesége +Mária MT
Bodajk 6.00 Szentmise int. Hajagos és Kovács család élő és elhunyt tagjaiért HJ
Isztimér Szociális Otthon 10.00 Szentmise int. - HJ

Szerda 12.02                        

Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 6.00 Szentmise int. MT
Bodajk 6.00 Szentmise int. Segítő Szűzanya tiszteletére, fiatal házasokért HJ

Csütörtök 12.03
Xavéri Szent Ferenc áldozópap - Elsőcsütörtök
Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 6.00 Szentmise int. HG
Bodajk 6.00 Szentmise int. Segítő Szűzanya tiszteletére gyermekekért és családjukért HJ

Péntek 12.04
Elsőpéntek
Bodajk 6.00 Szentmise int. Anita és István gyógyulásáért HJ
Magyaralmás 6.00 Igeliturgia SZM
Balinka 8.00 Szentmise int. Marencsik Márton és +szeretteiért HG
Söréd 17.00 Szentmise int. +Kovács Károly, felesége Katalin és fiuk Károly HG
Sárkeresztes 18.00 kiv!!! Szentmise int. Hálából Szent Borbála tiszteletére HJ

Szombat 12.05
Elsőszombat                          
Bodajk 8.00 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. - HJ
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 16.30 Elsőszombati imaóra – hittanterem KT
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Vasárnap 12.06 Advent II. vasárnapja
lila II. hét Ho 3, 134, 6
Balinka 8.00 Szentmise int. +Kardos Lajos HG
Söréd 8.00 Igeliturgia Dr.BP
Isztimér 8.00 Szentmise int. +János és +Mária HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Balogh Mária Gizella +1. évf. MT 16.00 gyertyagyújtás
Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.BP
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. Pro populo MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Bodajk 17.30 Elsővasárnapi litánia 18.00 Szentmise int. Jézus Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére és hálábólA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései