Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 26. vasárnap, 2016. szeptember 25.

„…Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.”
Lk 16,25c


Hirdetjük hogy őszi Olaszországi zarándoklatunkra nincs már hely. Az indulás előtti tájékoztatót szeptember 26-án most hétfőn tartjuk este 7 órai kezdettel a bodajki plébánián. Szeretettel várjuk a zarándoktestvéreket a megbeszélésre!

Hirdetjük a fiatalok számára, hogy jövő tavasszal bérmálás lesz lelkipásztori körzetünkben. Akik kellő hittani ismerettel (minimum 4 év hittanra járással) rendelkeznek és 12 évesnél nagyobbak, jelentkezhetnek a bérmálkozásra a hitoktatóknál. Számukra havi egy plusz alkalommal lesz közös készület a bérmálkozás szentségének felvételére.

Október 9-én, két hét múlva vasárnap, - Szent Márton évében - kerékpáros zarándoklatot hirdetünk Csákberény Szent Márton templomába, ahol 3 órakor szentmisét imádkozunk. Szeretettel várjuk a fiatalokat, családokat!

Októbertől; jövő vasárnaptól hirdetjük meg a 2016/17-es tanév ministránsversenyét; Bodajk, Magyaralmás, Zámoly Iszkaszentgyörgy, Csókakő településeken. Az ez évi versenyben a ministránsok között negyedévente ajándékot fogunk kisorsolni! Buzdítjuk a gyermekeket az oltár szolgálatára. A múlt tanévi verseny nyerteseinek jutalomkirándulására jövő szombaton reggel 8 órakor indulunk.

A mai vasárnap Szentírás vasárnapja van, olvassuk Isten Igéjét mindennap. Szeretettel ajánljuk az Új Ember gondozásában havonta megjelenő liturgikus igemutatót az Adoremus kiadványt.

A mai vasárnap látható jelenlegi formájában utoljára a bodajki kegytemplom kegyoltára, mivel annak elbontását a héten elkezdik. A most hétvégi bodajki szentmiséken a liturgiák végén imádsággal, oltárkerüléssel „búcsúzunk el” a főoltártól. A bodajki kegytemplom az oltár-restaurálási munkálatok miatt, szeptember 30-án, illetve október első hetében teljesen zárva lesz. Megértésüket köszönjük!

Jövő vasárnap október 2-án tartjuk a sörédi búcsút (Szent Mihály tiszteletére), a búcsúi szentmise reggel 8 órakor lesz.

Szeptember 30-án pénteken tartjuk a megyésfőpásztor által kiírt ez évi III. Lelkipásztori körzet pasztorális tanácsülését. Szeretettel várjuk a tanácstagokat az ülésre, melyet a magyaralmási plébánián tartunk este fél 8 órai kezdettel.

 

Bodajk


Október hónapban minden nap este fél 6 előtt 10 perccel ünnepélyes szentolvasót imádkozunk templomunkban.

Jövő szombaton az esti szentmisében - Assisi Szent Ferenchez kapcsolódóan - megemlékezünk a kegyhelyet mai formájában megalapító kapucinus atyákról.

Örömmel adunk hírt arról, hogy egyházmegyénkkel közösen pályázatunk adtunk be az ún. alsó iskola zarándokházzá tételére. A pályázat eredményhirdetéséről természetesen tájékoztatjuk híveinket.

 

Magyaralmás


Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek, hogy október hónaptól az esti liturgiákat 6 órakor kezdjük.

 

Liturgikus elmélkedés
Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele
(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)
Kegyelemből van az üdvösségünk

 

Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében! Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten akaratából Jézus Krisztus által. Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne. Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu, e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 26. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. szeptember 25-től, október 2-ig.

 

Vasárnap 09.25 Évközi 26. vasárnap– Szentírás vasárnapja - zöld II. hét Ho 225, 132, 192   
Balinka 8.00 Szentmise int.  HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Pitner Károly HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. Adakozó testvérért és élő és elhunyt családtagokért MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. - HJ
Fehérvárcsurgó Kastélykápolna búcsúja tit. Szent Kereszt felmagasztalása 15.00!!! Szentmise int. Dr. Bolberitz Pál atya tartja
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Zámoly 11.00 Igeliturgia benne Szűcs Tamara Katalin keresztelője SZM
Mecsér 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hálából, házassági évforduló MT

Hétfő 09.26
Szent Kozma és Damján vértanúk
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szabó László Vilmos atyáért (100. évf.)

Kedd 09.27
Páli Szent Vince
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. +Szülők és testvérek HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Segítő Szűzanya tisztelete

Szerda 09.28
Szent Vencel vértanú
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 16.00 Rut Tomasz Máriusz temetése MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Egri János fiúért +2. évf.

Csütörtök 09.29
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok               
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int.
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Magyaralmás 19.00 Igeliturgia SZM

Péntek 09.30
Szent Jeromos
Bodajk 18.00 Szentmise int. Segítő Szűzanya tiszteletére HJ
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. MT utána pasztorális tanácsülés

Szombat 10.01
A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító - Elsőszombat                
Bodajk 8.00 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. – HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 16.30 Elsőszombati imaóra KT
Bodajk 18.00 Szentmise megemlékezés a kegyhelyt alapító kapucinus atyákról  int. Szent István király örökségéért MT

Vasárnap 10.02 Évközi 27. vasárnap
- zöld III. hét      Ho 226, 134, 287   
Balinka 8.00 Szentmise int. HJ
Söréd 8.00 Templombúcsú tit. Szent Mihály Szentmise int. +Preszter Géza MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. Élő és elhunyt családtagok HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. +Stuchlik Károlyné sz. Anna 09.27-én temették el Bp.-en MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Kommendó Mihály, felesége Ágnes, gyermekei József, Mihály és Mária és +családtagok HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Pro populo MT
Bodajk 17.30 Litánia 18.00 Szentmise int. Szent István király örökségéért HG


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései