Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

Miserend, Zsolozsma, Szentségimádás

Tovább olvasás

Hitoktatás

A plébániánk alá tartozó iskolákban világi hitoktató...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 20. vasárnap, 2014. augusztus 17.

               

Ahol aktuális (Bodajk, Magyaralmás, Söréd, Zámoly)/ hirdetjük, hogy a ministránsverseny jutalomkirándulása augusztus 26-án kedden lesz Zirc, Kislőd úti céllal. Minden a ministránsversenyben részt vett település első négy helyezett ministránsát jutalmazzuk a kirándulással. A verseny augusztus 20-ával zárul. Az összes ministráns között, akik legalább 10 pontot elértek az év folyamán, augusztus 23-án szombat este az esti szentmise után a Bodajki Plébánián értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Az Anyaszentegyház házasságkötést hirdet Preszter Balázs (csókakői) katolikus és Bognár Katalin (csókakői) katolikus hívő között. A házasság köttetik, folyó év augusztus hó 23. napján, a csókakői plébániatemplomban 17.00 órai kezdettel. Isten éltesse őket sokáig!

Tekintettel arra, hogy a Bodajki Kegyhely a lelkipásztori körzet központi plébániája, szeretnénk ettől az évtől a nagybúcsút a lelkipásztori körzet közös kiemelt programjává tenni. A Bodajki nagybúcsú hétvégéjén szeptember 13-14-én, sehol sem lesz szentmise illetve igeliturgia. Lehetőséget biztosítunk ugyanakkor arra, hogy plébániai szervezésben buszt indítsunk az egyes településekről a nagybúcsú vasárnapi napjára, a püspöki szentmisére, amivel lehetővé válik a búcsún való részvétel. Kérnénk a híveket, hogy a templomokban hátul kitett lapra iratkozzanak fel azok, akik igénylik, hogy busszal hozzuk-vigyük őket Bodajkra. Fontos hogy legalább 10 ember igényleje a buszt, mert az alatt nem tudjuk biztosítani az Egyházközség által finanszírozott utazást. A busz pontos indulását érkezését a későbbiekben közöljük.

 

Bodajk
Augusztus 20-án Szent István napi ünnepség lesz itt a kegytemplomban és a zarándokudvaron, közös szervezésben a várossal, és a Bodajki Református Egyházközséggel, a tavalyi évekhez hasonlóan. Augusztus 19-én este 8 órától nyitott templomok éjszakája elnevezéssel, hangversenyt és orgonakoncertet illetve templombejárást szerveztünk. Lehetőség lesz a kegyhely zárt részeit megtekinteni, így többek között a harangtornyot, illetve a kolostor épületét is. 20-án az ünnepi szentmise kivételesen fél 11 órakor kezdődik, a szentmise végén ökumenikus kenyérszentelés lesz, majd ebéd a zarándokudvaron, melyre mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Aki tud egy tálca süteményt, vagy egy üveg üdítőt illetve bort hozzon magával. A gyerekeket 20-án délelőttől kezdődően programokkal várjuk a zarándokudvaron. Délután pedig hagyományteremtő szándékkal Szent István napi kerékpáros emléktúrát szervez a Gajavölgy Egyesület. Szent István imádságos szent helyén várjuk ünnepelni a testvéreket.

 

Augusztus 31-én két hét múlva a bodajki plébánia fogadalmi napján Csatkára zarándokolunk. Ezen a napon itt a kegytemplomban csak este 6 órakor lesz szentmise. Buszt indítunk a zarándoklatra Csatkára 31-én reggel 8 órakor a kegytemplom elől, illetve útközben megállunk a Csillag cukrászdánál, illetve a temetői buszmegállónál is. Visszaindulás a déli órákban a szentmise után várható.

Készülve a szeptemberi nagybúcsúra, énekpróbát tartunk csütörtökön este fél 7 órától a hittanteremben. Az énekkarosok megjelenésére feltétlenül számítunk.

         
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal, hétköznapokon 8.30-12.00, 14.00-17.00-ig
 Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 20. hét liturgikus rendje
2014. augusztus 17-től, augusztus 24-ig

Vasárnap 08.17  Évközi 20. vasárnap Ho 229, 142, 286    IV. hét    
Balinka 8.00 Szentmise int. +Mátyás és Anna szülőkért és elhunyt családtagjaikért HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int.  Ad. int. Ord. MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HJ
Bodajk 9.30 Szentmise int.  - HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. +Németh Lajos 4. évf. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. - HG
Csókakő 11.00 Szentmise int. – HJ Horvai Valki Szófia keresztelője
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Varga István és élő és elhunyt családtagokért HG
Magyaralmás 11.00 Templombúcsú tit. Nagyboldogasszony Szentmise int. Pro populo MT, 17.00 Litánia SZM
Zámoly 11.00 Szentmise int. – KJ
Bakonykúti 16.00 Templombúcsú tit. Nagyboldogasszony Szentmise utána körmenet 16.00 int. Pro populo MT

Hétfő 08.18                           

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. - HJ

Kedd 08.19
Szent Bernát apát és egyháztanító
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Csókakő 16.00 +Zsolnay Tiborné sz. Remete Erzsébet temetése HJ
Isztimér 17.00 Szentmise int. - MT
Fehérvárcsurgó 17.00 Művelődési Ház kenyérszentelés HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Soha Márton és felesége Vlád Mária és elhunyt családtagok HJ
Bodajk 20.00 „Nyitott templomok éjszakája” Orgonakoncert, hangverseny, templombejárás…

Szerda 08.20 Szent István király, Magyarország fővédőszentje
Ho 294, 296, 280B, 275,306, 284
Balinka 8.00 Szentmise, kenyérszentelés int. - MT
Söréd 8.00 Szentmise int. - HG
Isztimér 8.00 Szentmise kenyérszentelés int.  - HJ
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 10.30!!! Szentmise, kenyérszentelés int.  MT
Csákberény 9.30 Szentmise, kenyérszentelés int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. - HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. +Zsolnay Tiborné sz. Remete Erzsébet temetése 08.19-én volt HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise, kenyérszentelés int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért alap. HG
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.00 Szentmise, kenyérszentelés int. – KJ

Csütörtök 08.21
Szent X. Piusz pápa
Csókakő 18.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. - MT
Bodajk 18.00 Igeliturgia

Péntek 08.22
Boldogságos Szűz Mária királynő
Balinka 8.00 Szentmise int. - MT
Söréd 17.00 Szentmise int. +Molnár József felesége Pauer Ilona és fiuk Endre KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Belegrai István és neje Balikó Erzsébet és fiuk +István és élő családtagok HJ
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. - HG

Szombat 08.23                     

Zámoly 11.30 Csizmadia Károly István keresztelője MT
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB, Moha 17.30 Szentmise int. - HJ
Csókakő 17.00 Preszter Balázs – Bognár Katalin esküvő MT
Csókakő Idősek Otthona 16.30 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +László és +Teréz szülőkért, elhunyt családtagokért MT utána ministránsok között ajándéksorsolás

Vasárnap 08.24 Évközi 21. vasárnap
Ho 230, 144, 288    I. hét       
Balinka 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +id. és ifj. Radics Béla HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Pál és Julianna szülőkért és gyermekük +Árpád HG
Csákberény 9.30 Szentmise int. - HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. MT
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ
Mecsér 15.00 Szentmise int. HJ


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései