Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 12. vasárnap, 2016. június 19.

„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen.”
Lk 9,23bA héten a központi Bodajki Plébánia Hivatal csak kedden és szerdán tudja hivatali időben fogadni ügyintézésben a kedves híveket. Köszönjük megértésüket!

A héten elkezdődik a hittantábor az elsősök táborozásával a fehérvárcsurgói Kaszap központban. Előre is köszönjük mindazoknak akik bármilyen módon segítik gyerekeink táborozását. A három hittantáborunkban közel 100 gyermeket táboroztatunk Lelkipásztori körzetünkből.

Egyházmegyénk hagyományának megfelelően a papszentelési misét Keresztelő Szent János születésének ünnepén tartjuk, június 24-én. Délelőtt 10 órakor kerül sor a szertartásra, melynek keretében a Székesegyházban a főpásztor pappá szenteli Tóth András diakónust, és diakónussá szenteli Bak Ádám és Visnyei László akolitusokat. Ebben a szentmisében adunk hálát egyházmegyénk jubiláns papjaival a szolgálat kegyelmeiért. Imádkozzunk értük!

Bodajk


A héten elkezdődik kegytemplomunk bútorzatának felújítása, a karzatrács és a mellékoltárok bontásával. Köszönjük eddigi adományainkat és továbbra is kérjük ez irányú szeretetüket!


Magyaralmás


Plébániai zarándoklatot hirdetünk Szent Márton évében Pannonhalmára, 2016. augusztus 6-án szombaton. Részvételi díj várhatóan 5000 Forint lesz, mely az apátság megtekintésén túl egyéb programokat és az útiköltséget is tartalmazza, természetesen szentmisét is imádkozunk Pannonhalmán a zarándoklat kapcsán. Jelentkezni július 10-ig lehet a templomunkban (a sárkeresztesi kápolnában is) kihelyezett jelentkezési lapra való feliratkozással. Várjuk plébániánkról mindazokat; családokat gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt, akik szívesen zarándokolnak Szent Márton nyomába.


Isztimér

Kedden este fél 8 órakor képviselőtestületi ülést tartunk. Szeretettel várjuk a testületi tagokat a plébániára.


Balinka

Szerdán este fél 8 órakor képviselőtestületi ülést tartunk. Szeretettel várjuk a testületi tagokat a plébániára.


Söréd

Péntek este fél 8 órakor képviselőtestületi ülést tartunk. Szeretettel várjuk a testületi tagokat a templomba.

Köszönjük a fiatalok közreműködését a mai gitáros tanévzáró hálaadó szentmise kapcsán.

 

Liturgikus elmélkedés
Faustinus Luciferanus áldozópapnak „A Szentháromság” című értekezéséből
(Nn. 39-40: CCL 69, 340-341)
Krisztus: király és pap mindörökké

     Üdvözítőnk mint ember tényleg fölkent valóságos király és valóságos pap. Mindkettőt egyesíti magában, hogy egyik se hiányozzék Üdvözítőnkben. Halld tehát, hogy lett király, hiszen így van megírva: Engem tett meg királlyá Sionban, az ő szent hegyén (vö. Zsolt 2, 6). Halld meg azt is, amit papságáról tanúsít az Atya: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint (Zsolt 109, 4). Az Ószövetségben Áron volt az első krizmával fölkent pap, de az Atya nem azt mondta: „Áron rendje szerint” lett pap, nehogy valaki is azt hihesse, hogy Üdvözítőnk papsága Áron papságának az utódlása. Áron papsága ugyanis átszállt az utódaira, Üdvözítőnk papsága azonban nem ilyen átörökölt papság, hiszen az ő papsága mindörökre megmarad, miként írva van: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.
     Üdvözítőnk mint ember tehát király is és pap is, de nem testben lett fölkenve, hanem lélekben. A választott nép királyainak és papjainak a testét kenték föl olajjal, és így lettek királyokká és papokká. Azonban ott nem egy valaki lett mind a kettővé, hanem más személy volt a király, és más a pap. Egyedül Krisztusnak jár ki ugyanis mindenben a tökéletesség és a teljesség, hiszen ő azért jött, hogy teljessé tegye a törvényt.
     Jóllehet azok nem egy személyben voltak e két tisztségben, mégis fölkentnek nevezték őket, mert királyi, illetve papi olajjal kenték föl a testüket. Üdvözítőnket a Szentlélek kente föl, ezért lett valóságos fölkent (Krisztus), így teljesedett be e róla szóló Írás: Ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával társaid közül (Zsolt 44, 8). Az ő fölkenése azáltal lett különb, mint a többi királyé és papé, mert ő az öröm olajával lett fölkenve, ez pedig egyedül a Szentlelket jelenti.
     Hogy ez így igaz, azt magától Üdvözítőnktől tudjuk. Amikor ugyanis kezébe vette, és kinyitotta Izajás könyvét, és abból ezt olvasta: Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem (Lk 4, 18), akkor rögtön azt mondta: most teljesedett be ez a jövendölés hallgatói füle hallatára. De Péter, az apostolok feje is, amikor kifejti, hogy Üdvözítőnk milyen krizmával lett fölkenve, akkor azt tanítja, hogy ez a krizma: a Szentlélek, azaz az Isten ereje. Amikor pedig az Apostolok Cselekedeteiben beszélt ahhoz a nagyon vallásos és irgalmat gyakorló századoshoz, akkor többek közt ezt mondta: Galileától kezdve a Jánostól hirdetett keresztség után a názáreti Jézust az Isten fölkente Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, csodákat vitt végbe, és meggyógyította az összes ördögtől megszállottat (ApCsel 10, 37-38).
     Látjuk tehát: Péter is azt tanítja, hogy ez a Jézus, mint ember, a Szentlélekkel és hatalommal van fölkenve. Tehát maga Jézus valóban mint ember lett Fölkent, a Szentlélek kenete által lett király és pap mindörökké.


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu, e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 12. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. június 19-től, június 26-ig.

 

Vasárnap 06.19 Évközi 12. vasárnap - zöld IV. hét     Ho 222, 114, 157
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Szentmise int. +Kovács Károly felesége Katalin és fiuk Károly HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Dömötör Istvánné sz: Fűrész Mária, id. Dömötör és Fűrész szülőkért +évf. és élő családtagok MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. - HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia benne Temesvári Lujza keresztelője SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. +Ferenc édesapáért +10. évf. Hálából Ágnes és Balázs 9. házassági évf. alkalmából HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Gyula és lánya Krisztina HJ

Hétfő 06.20
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. Erős Antal és felesége Erzsébet és szüleikért alap. HG
Gúttamási 15.00 +Purman Ernőné sz. Angeli Aranka temetése utána gyászmise MT
Bodajk 18.00 Szentmise int.   HJ

Kedd 06.21
Gonzága Szent Alajos szerzetes
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. +Angeli József HJ, 19.30 Képviselőtestületi ülés
Bodajk 18.00 Szentmise int. beteg János, Andrea, Györgyért

Szerda 06.22
Fisher Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int. beteg Edit és Dániel gyógyulásáért HJ
Balinka 19.30 Képviselőtestületi ülés

Csütörtök 06.23

Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int.
Magyaralmás 19.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Igeliturgia

Péntek 06.24 KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Bodajk 18.00 Szentmise int. élő unokákért
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG
Söréd 19.30 Képviselőtestületi ülés

Szombat 06.25

Csákberény 11.30 Albrecht Luca Anna keresztelője MT
Bodajk 12.30 Bakator Kármen keresztelője MT
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó Kastélykápolna 15.30 Farkas Mátyás és Kolop Tímea esküvője HJ
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Moha 16.30 Szentmise int. -
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Fűrész József

Vasárnap 06.26 Évközi 13. vasárnap
- zöld I. hét        Ho 223, 116, 150
Balinka 8.00 Szentmise int. +Fáber Róza +évf. HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. +Preszter Ferenc és felesége +Margit MT
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Szülőkért és gyermekeikért HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Szülőkért és élő hozzátartozókért HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. MT utána fogadalmi körmenet
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne Mézes Noel Márk keresztelője int. +Faragó Lajos Péter HJ
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.15!!!! Szentmise int. MT
Mecsér 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +László és élő gyermekéért


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései