Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 29. vasárnap, 2014. október 19.

                 
A Mátraverebély-szentkúti zarándoklatra jelentkezetteknek hirdetjük, hogy a zarándokbusz október 25-én szombaton a bodajki kegytemplom elől 7 órakor indul és a következő helyeken áll meg. Fehérvárcsurgó (Fő tér) 7.10, Zámoly (Szép Ilonka faluház) 7.40. Kérnénk, a megállási pontokba csatlakozzanak azok, akik más településekről jelezték, hogy jönnének velünk. Sajnos minden településre nem tudunk elmenni, kérnénk szervezzék meg, hogy kocsikkal eljussanak a felszállási pontokra azok, akik jelentkeztek. Hazafelé megtekintjük a gyöngyösi ferences kegytemplomot. Várható érkezés az esti órákban 8 óra körül.

A mai vasárnap templomainkban missziós gyűjtés van, perselyadományaikat e céllal továbbítjuk!

Október 26-án lesz a Balinkai búcsú Szent Vendel tiszteletére megtartva: délután fél 3-tól litániát, majd 3 órától ünnepi szentmisét imádkozunk, utána szerény agapét tartunk a plébánián.

A csókakői várkápolna püspöki megáldása október 24-én pénteken délelőtt lesz. Fél 11 órától lesz az ünnepség fent a várban, melynek keretében áldja meg Püspök atya a felújított várkápolnát.

Hittanos gyerekeknek hirdetjük, hogy az őszi szünet keddjén 28-án egynapos kalandtúrát szervezünk a Gaja völgybe. Indulás reggel 8 órakor a bodajki kegytemplom elől. 

         
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal, hétköznapokon 8.30-12.00, 14.00-17.00-ig
 Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 29. hét liturgikus rendje
2014. október 19-től, október 26-ig

 

Vasárnap 10.19 Évközi 29. vasárnap – Missziós vasárnap Ho 226, 118, 192
I. hét      
Balinka 8.00 Szentmise int. +Winkelmann János és felesége +Somogyi Gizella évf. MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Várnagy Imréné HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Zahobay Viktória, temetése X. 4-én volt Isztiméren HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. - HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Szentmise int. Fűrész család élő és elhunyt tagjaiért KJ 40. házassági évf. áldás
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Huszár András és +Szülőkért és élő és elhunyt hozzátartozókért MT
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Papp László halála 10. évf. és Szüleiért HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ
Iszkaszentgyörgy 16.00 Lendvai Attila Zalán keresztelője MT

Hétfő 10.20                        

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +János, +István, +Erzsébet MT

Kedd 10.21

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Balinka 15.00 +Frankl József temetése MT
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Isztimér 17.00 Szentmise int.  HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +János és Erzsébet összes elhunytjáért HJ

Szerda 10.22
Szent II. János Pál pápa
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Bodajk 16.30 +Nagy Ferenc temetése MT
Zámoly 17.00 Szentmise int. – HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Stadler Jánosné összes élő és elhunyt családtagjaiért, betegeiért MT

Csütörtök 10.23
Kapisztrán Szent János áldozópap
Csókakő 17.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Sárbogárdi hívekért és papjukért HJ

Péntek 10.24

Balinka 8.00 Szentmise int. - HG
Söréd 17.00 Szentmise int. +Posztl Árpád és felesége Szuna Margit KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Csongrádi Bence gyógyulásáért HJ
Magyaralmás 18.00 Szentmise int. MT

Szombat 10.25
Szent Mór püspök
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. - HG
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Bodajk 18.00 Szentmise int.  +Máder László 8. évf. HG

Vasárnap 10.26 Évközi 30. vasárnap
Ho 227, 119, 195 II. hét     
Balinka Templombúcsú tit. Szent Vendel 15.30 Litánia 15.00 Szentmise int. HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Édesapáért születésének 100. évf. MT
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Szumzer Béla temetése X. 18-án volt HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Gajdacsik, Németh család élő és elhunyt tagjaiért Hálánk jeléül unokánk Boglárka születéséért  MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HJ
Csókakő 11.00 Szentmise benne Király Bíborka keresztelője int. Ad. int. Ord. MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Simon Imre évf. és +Szülőkért HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Szentmise int.  KJ
Fehérvárcsurgó 13.45 Mézes Ármin Zoltán keresztelője HJ


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései