Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 26. vasárnap, 2014. szeptember 28.

 

Októbertől a magyaralmási pénteki szentmiséket este 6 órai kezdettel tartjuk, a Bakonykúti, Gúttamási liturgiákat pedig 3 órakor kezdjük.

Október 3-4-én péntek-szombat Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódva ferencesek érkeznek a Bodajki kegyhelyre. 3-án a móri kapucinusok imádkozzák a kegytemplomban az este 6 órai szentmisét és utána megemlékeznek Szent Ferenc haláláról a Tranzitus megtartásával. Szombaton 4-én az esti szentmisére Tokár János ferences atyát hívtuk meg, aki a Pesti Ferences Rendház igazgatója és hosszú ideig az esztergomi ferences gimnáziumot is igazgatta. A 4-ei szombati szentmisében fehérvári népi énekegyüttes Vakler Anna vezetésével fog fellépni és a szentmise után rövid zenei áhítatban Szűzanya énekeket adnak elő.

A mai vasárnap van a Szentírás vasárnapja, adjunk hálát a jó Istennek írott igéjéért.

Október 2-án csütörtökön tartjuk a megyésfőpásztor által kiírt ez évi III. Lelkipásztori körzet pasztorális tanácsülését. Szeretettel várjuk a tanácstagokat az ülésre, melyet a magyaralmási plébánián tartunk este fél 8 órai kezdettel.

A múlt heti hirdetéssel ellentétben nem október 18-án, hanem október 25-án lesz az egynapos buszos zarándoklat Mátraverebély-szentkútra, mivel utólag jelezték a ferencesek, hogy 18-án nem tudnak fogadni. Előzetes jelentkezés szükséges, a sekrestyékben lehet feliratkozni az útra, várható költség: 5000.- Ft. A részleteket a későbbiekben közöljük.

Felhívjuk híveink szíves figyelmét, hogy a héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Az elsőcsütörtöki szentségimádási órákat a Prohászka Imaszövetség tagjaival a szokott rendben megtartjuk.

Október hónapban Bodajkon, minden hétköznapi szentmise előtt ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk fél 6 órától.

A lelkipásztori körzet fakultatív hittanóráinak rendje a melléklet szerint hirdetendő.

Bodajk

A jövő szombaton lesz a jubiláns házasok megáldása az esti szentmise keretében.

 

Iszkaszentgyörgy

Októbertől hétfőnként 18.30-tól lesz énekkari próba a plébánián.

         
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal, hétköznapokon 8.30-12.00, 14.00-17.00-ig
 Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 26. hét liturgikus rendje
2014. szeptember 28-től, október 5-ig

 

Vasárnap 09.28 Évközi 26. vasárnap – Szentírás vasárnapja
Ho 222, 132, 208 II. hét     
Balinka 8.00 Igeliturgia SB
Söréd Templombúcsú tit. Szent Mihály 15.30 Litánia 16.00 Ünnepi Szentmise int. HG
Bodajk 9.30 Szentmise int.  +Pörgye Mihály, +Bero Mihály elhunytakért és élő és elhunyt családtagokért MT
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Angeli Róbert és felesége +Makl Mária és fiuk +Róbert HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Fehérvárcsurgó 15.00 Kastélykápolna búcsúja tit. Szent Kereszt felmagasztalása Szentmise Dr. Bolberitz Pál
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Horváth István és neje Erzsébet és Nagyszülők HJ
Zámoly 11.00 Szentmise int. Hálából KJ
Mecsér 15.00 Szentmise benne Bíró Dóra keresztelője int. HJ

Hétfő 09.29 Szent Mihály, Szent Gábor, és Szent Rafael főangyalok
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Leányom külföldön való boldogulásáért HJ

Kedd 09.30
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Isztimér 17.00 Szentmise int. +Szülőkért és +testvérekért MT
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Márti, Dóri sikeres szüléséért és családjaikért HJ

Szerda 10.01
A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. – HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Jánosért MT

Csütörtök 10.02
Elsőcsütörtök – Szent Őrangyalok
Csókakő 17.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Király és Adler család élő és elhunyt tagjaiért HJ
Magyaralmás 19.30 Pasztorális tanácsülés

Péntek 10.03
Elsőpéntek
Balinka 8.00 Szentmise int. - HJ
Söréd 17.00 Szentmise int. +Radics Józsefné Terézia KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Az itt szolgáló kapucinus atyákért, utána Tranzitus – Szent Ferenc  halálának ünneplése Móri kapucinus atyák vezetésével
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG

Szombat 10.04
Elsőszombat – Assisi Szent Ferenc
Bodajk 8.00 Szentmise int. - MT
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. - HJ
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. – HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 16.30 Elsőszombati Imaóra KT, 17.30 Gángó Péter keresztelője MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. jubiláns házasokért  főc.Tokár János ferences atya, énekel a Vakler Anna vezette népi együttes.

Vasárnap 10.05 Évközi 27. vasárnap
Ho 223, 114, 285 III. hét    
Balinka 8.00 Szentmise int. +Bala László és hozzátartozók HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. Pro populo MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SB
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. Élő és elhunyt családtagokért HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Szentmise int. – KJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. - HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései