Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

Miserend, Zsolozsma, Szentségimádás

Tovább olvasás

Hitoktatás

A plébániánk alá tartozó iskolákban világi hitoktató...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvétvasárnap 2014. április 21.


- Mindenekelőtt áldott Húsvétot kívánunk, a feltámadt Krisztus kegyelmét kérve híveinkre! Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!

- Húsvéthétfőn ünnepi liturgikus rendet tartunk.

- Köszönjük a sekrestyések, kántorok, világi lelkipásztori kisegítők, hitoktatók, ministránsok, templom- takarítok áldozatos munkáját, mellyel szebbé, méltóbbá tették megváltásunk ünneplését.


- A jövő vasárnap Isteni irgalmasság vasárnapján avatják Rómában szentté XXIII. János és II. János Pál pápát. Adjunk hálát az jó Istennek, hogy főpapjainkban szent vezetőket adott Egyházának. A jövő vasárnap megemlékezünk a szentmisékben a két szent pápáról.


- A következő családos szentmise Bodajkon jövő vasárnap 27-én lesz délután 4 órai kezdettel. A szentmisét követően meglepetéssel készülünk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk a családokat!

- Az Anyaszentegyház házasságkötést hirdet Bácskai Ferenc katolikus hívő és Csizmadia Nóra katolikus hívő között. A házasság köttetik, folyó év április 26-án napján, a Zámolyi Plébániatemplomban 17 órai kezdettel. Isten éltesse őket sokáig!

- Kedden 22-én a lelkipásztori körzet fiataljainak (8 csapat) focibajnokságot szervezünk
Magyaralmáson a futballpályán. „Szurkolókat” várunk szeretettel!


- Az idei hittanos tábor június 23-28-ig lesz Tarjánban, ahol tavaly is voltunk. Minden hittanos gyereket szeretettel várunk! A táborban külön programot szervezünk kicsiknek, nagyobbaknak és ifjaknak, de a tavalyi alkalomhoz hasonlóan a nagyközösség együtt ünnepli minden reggel a szentmisét, együtt étkezik és este  együtt imádkozik. A nappali foglalkozásokat a korcsoportok vezetői állítják össze és vezetik. Az idei részvételi díj 22.000.- Ft, ez fedezi a szállást és a napi háromszori étkezést. A táborra május 15.-ig lehet jelentkezni az atyáknál, illetve a hitoktatóknál. Részletek a honlapunkon! (www.segitoszuzmaria.hu)

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEK A LINKRE KATTINTVA!


Magyaralmás:
- Jövő vasárnap lesz a szokásos búzaszentelés, melyet ebben az évben ünnepélyes formában megtartunk itt Magyaralmáson. A 11 órai szentmisét követően körmenetben énekelve vonulunk ki a határba, imádkozni bő terméséért.

Iszkaszentgyörgy:

- Az Iszkai Napok keretében a jövő szombaton délelőtt 10 órakor kerül megáldásra a település központjában felállított Szent György szobor. Vasárnap pedig a szentmisét kivételesen 15 perccel előbb 9.15-kor kezdjük, hogy a hálaadó Istentiszteletre a református templomba átérjünk 10 órára.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Húsvét nyolcadának liturgikus rendje
2014. április 21-tól, április 27-ig


Vasárnap 04.20 Húsvétvasárnap 
Ho 90, fel.86, 136, 205          
Balinka 8.00 Szentmise b. Kalkányos Tamás és Polányi Jázmin Mária keresztelője int. +Leitner Józsefné sz. Schweighardt Etelka MT
Söréd 8.00 Szentmise int. - KJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. - HG
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. +Deák Bárdos István HJ
Bodajk 9.30 Szentmise benne Szöllösi Rita keresztelője int. +Nyári Ernő és +családtagok és élő hozzátartozókért MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. - HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. +idős Bokor Elemér HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. - HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise 3 keresztelő int. Ad. int. Ord. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. – KJ
Mecsér 15.00 Szentmise int. - HG

Hétfő 04.21 Húsvéthétfő
Ho 85,114, 205      
Balinka 8.00 Igeliturgia SB
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int. - HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia Dr. BP
Bodajk 9.30 Szentmise int. - MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia BP
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. - HG
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Gúttamási 15.00, Bakonykúti 16.00 Szentmise HJ
Kincsesbánya 16.00, Moha 17.30 Szentmise MT

Kedd 04.22 Húsvét nyolcada
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Isztimér 17.00 Szentmise int. +János HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Szerda 04.23 Húsvét nyolcada
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 16.00 +Laki Imre temetése, utána gyászmise HJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. - MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. - HJ

Csütörtök 04.24 Húsvét nyolcada
Csókakő 17.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. - HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. - MT

Péntek 04.25 Húsvét nyolcada
Balinka 8.00 Szentmise int. - HG
Sárkeresztes 16.00 +Rácz Lajosné sz. Maróti Mária temetése utána gyászmise MT
Söréd 17.00 Szentmise int. +Fűrész György KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. - HJ
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. 50 éve ált. isk. végzett élő és +diákokért és tanárokért MT

Szombat 02.26 Húsvét nyolcada
Bodajk 11.30 Juhász Kende Kartal keresztelője MT
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Moha 17.30 Szentmise int. - HG
Zámoly 17.00 Bácskai Ferenc és Csizmadia Nóra nászmisés esküvője MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. - HJ

Vasárnap 02.27 Az Isteni irgalmasság vasárnapja - búzaszentelő
Ho 88, 119, 89        II. hét
Balinka 8.00 Igeliturgia SB
Söréd 8.00 Szentmise int. +Pauer Sándor és elhunyt családtagok HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Angeli Róbert HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 9.30 Szentmise benne Gábor Fruzsina és Valkovics Luca keresztelője int. Tisztítótűzben szenvedő lelkekért MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. +Máhr Ágota halála évfordulóján, +kisfiáért Miklósért KJ
Iszkaszentgyörgy 9.15!!!! Szentmise int. – HJ 10.00 Református templomban hálaadó Istentisztelet az Iszkai Napok keretében
Csókakő 11.00 Szentmise benne Preszter Domán György keresztelője int. - MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Andocsi Ferenc 1. évf. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. –HJ a szentmise után körmenet, búzaszentelés a határban
Zámoly 11.00 Szentmise int. – KJ
Bodajk 16.00 Családos szentmise körmenettel MT

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései