Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

Miserend, Zsolozsma, Szentségimádás

Tovább olvasás

Hitoktatás

A plébániánk alá tartozó iskolákban világi hitoktató...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 24. vasárnap, 2014. szeptember 14.

                 
A Bodajki Búcsút követő nagytakarítás hétfőn lesz, reggel 9 órától. A búcsút követő köszönő vacsora a segítők számára a búcsút követő vasárnap 21-én délután 4 órától lesz a Plébánián. Tisztelettel kérnék ez alkalomra egy-egy tálca süteménnyel, pogácsával, innivalóval készüljünk.

Fehérvárcsurgói Kastélykápolna búcsúja 28-án lesz, délután 3 órától, ott imádkozunk szentmisét.

         
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal, hétköznapokon 8.30-12.00, 14.00-17.00-ig
 Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 24. hét liturgikus rendje
2014. szeptember 14-től, szeptember 21-ig

 

Vasárnap 09.14 Évközi 24. vasárnap Bodajki Búcsú
VASÁRNAP:
06.00  SZENTMISE
08.00  SZENTMISE
10.30  ÜNNEPI SZENTMISE MELYET SPÁNYI ANTAL MEGYÉSPÜSPÖK ÚR CELEBRÁL
15.00  KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN
17.00  BÚCSÚI ZÁRÓ SZENTMISE

Hétfő 09.15 A fájdalmas Szűzanya
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. - HJ

Kedd 09.16
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int.  HJ

Szerda 09.17                     

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. – HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Stadler János Csizmadia Mária szülőkért MT

Csütörtök 09.18

Csókakő 18.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. Fett Ferenc és +Szülőkért MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ

Péntek 09.19
Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk
Balinka 8.00 Szentmise int. - HG
Söréd 17.00 Szentmise int. KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. MT

Szombat 09.20

Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. - HJ
Bakonykúti 16.00 Igeliturgia SZM
Gúttamási 16.00 Szentmise int. - HG
Kincsesbánya 16.00 SB
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Régi János és felesége +Régi Jánosné sz. Haász Teréz 1. évf. Szülőkért, Fiukért Béláért és +Régi és Haász nagyszülőkért MT

Vasárnap 09.21 Évközi 25. vasárnap
Ho 221, 112, 171 v. 172    I. hét
Balinka 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Virág Mihály HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Mária édesanyákért és +Nagymamákért MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. - HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. MT
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései