Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

Miserend, Zsolozsma, Szentségimádás

Tovább olvasás

Hitoktatás

A plébániánk alá tartozó iskolákban világi hitoktató...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 16. vasárnap, 2014. július 20.

A jövő szombaton július 26-án családos szentmise lesz Iszkaszentgyörgyön délután 4 órai kezdettel. A szentmise után a plébánián játékkal, szerény vendégséggel, találkozási lehetőséggel várjuk a családokat, gyerekeket.

A ferences világi rend szervezésében augusztus 2-án szombaton Bodajkon, Porciunkula (Angyalos Boldogasszony) búcsú lesz; 9.30 Zarándokok fogadása, 10.15 Kegyhely bemutatása, 11.00 órától ünnepi szentmise 13.30 orgonahangverseny, 14.00 Ferences Szegénygondozó Nővérek tanítása, 15.00 Keresztút imádság a Kálvárián. Szeretettel várunk minden zarándokot.

Már most hirdetjük, hogy az idei szokásos Bodajki Nagybúcsú szeptember 13-14-én lesz megtartva.  

 

Bodajk

A Katolikus Karitász Bodajki Csoportja szeretettel hívja és várja az egyházközség idős és fiatal tagjait a július 27-én, vasárnap 16.30 órakor kezdődő Idősek Napi ünnepi szentmisére, majd az azt követő közös agapéra a Bodajki Plébániára. Sütemény felajánlást elfogadunk.

 

Fehérvárcsurgó

A Katolikus Karitász Fehérvárcsurgói Csoportja szeretettel hívja és várja az egyházközség idős és fiatal tagjait a július 26-án, szombaton 11 órakor kezdődő Idősek Napi ünnepi szentmisére, majd az azt követő közös déli agapéra a Kaszap Központba. Sütemény felajánlást elfogadunk.

Isztimér

A jövő héten lesz vasárnap a templombúcsú, reggel 8 órakor ünnepi búcsúi szentmise, délután 4 órakor pedig ünnepélyes Szent Anna litániát imádkozunk, mely végén az Edelweiß Kórus ad egyházi énekből összeállított hangversenyt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 16. hét liturgikus rendje
2014. július 20-tól, július 27-ig

 

Vasárnap 07.20 Évközi 16. vasárnap - Ho 222, 132, 191 - IV. hét   
Balinka 8.00 Szentmise int. +Marosán László és neje Katalin, fia József HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int.  +Schwarcz István és felesége +Kaufmann Mária és 3 gyermeke MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HJ
Bodajk 9.30 Szentmise int.  +Nyárádi Imre és +Stumpf Ferenc HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Csókakő 11.00 Szentmise int. – HJ előtte Csöngedi Zétény keresztelője
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Susányi Gyuláné sz. Szabó Erzsébet temetése szombaton volt HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise benne Dudás Kristóf keresztelője int. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. – KJ

Hétfő 07.21 -
Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító                      
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Kedd 07.22 -
Szent Mária Magdolna
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Isztimér 17.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Szerda 07.23 - Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

C sütörtök 07.24
Árpád-házi Szent Kinga szűz
Csókakő 18.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. +Bors László és +Szülei HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Péntek 07.25 - Szent Jakab apostol

Balinka 8.00 Szentmise int. +Édesapáért, fiáért és vejéért MT
Söréd 17.00 Szentmise int. +Sándor és György testvérekért KJ
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. +Virágh József és felesége +Mária alap. HG

Szombat 07.26 - Szent Joachim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei

Fehérvárcsurgó 11.00 Idősek napja Szentmise MT utána szeretetvendégség
Iszkaszentgyörgy 16.00 Családi szentmise MT
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Magyaralmás +Dezső Andrásné sz. Bors Teréz temetése SZM
Moha 17.30 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Kovács István és családja HJ

Vasárnap 07.27 - Évközi 17. vasárnap -
Ho 223, 135, 192 (214)     I. hét      
Balinka 8.00 Szentmise int. MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Huszár Lajos, felesége Lóderer Anna HJ
Isztimér 8.00 Templombúcsú tit. Szent Anna Szentmise benne Fekete Máté András keresztelője int. +Angeli József és felesége Gáller Anna és fiuk Lambert HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. - HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HG
Csókakő 11.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. MT
Magyaralmás 11.00 Szentmise benne Dudar Botond Vajk keresztelője int. +Antal testvérért HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ
Mecsér 15.00 Szentmise int. HJ
Isztimér 16.00 Litánia, énekes áhítat
Bodajk 16.30 Idősek napja Szentmise HG utána szeretetvendégség


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései