Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

Miserend, Zsolozsma, Szentségimádás

Tovább olvasás

Hitoktatás

A plébániánk alá tartozó iskolákban világi hitoktató...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 22. vasárnap, 2014. augusztus 31.

 

Szombaton szeptember 6-án 11. alkalommal kerül sor a Székesfehérvári Egyházmegye életének megújítására szervezett éves konferenciára, az ún. Látó napra. A találkozó a papság és világi hívek együttműködését szolgálja, amelyen együtt vesznek részt a plébánosok, a képviselőtestületek tagjai, sekrestyések, kántorok, világi lelkipásztori kisegítők, hitoktatók, a család- és ifjúsági csoportok, valamint a lelkiségi mozgalmak képviselői. A találkozó délelőtt 10 órakor kezdődik a Székesegyházban koncelebrált szentmisével, majd szentmise után a Szent István Művelődési Házban folytatódik előadásokkal és fórummal.

A Bodajki nagybúcsú hétvégéjén, szeptember 13-14-én, sehol sem lesz szentmise illetve igeliturgia. Autóbusszal a következő plébániák hívei kérték kellő számban a Bodajkra oda- és visszautazás segítését. Alább közöljük a busz menetrendjét illetve a felszállási lehetőségeket.

  • Iszkaszentgyörgy 8.30 Lelkigyakorlatos Ház - Plébánia
  • Iszitmér 8.50 Katolikus Templom
  • Fehérvárcsurgó 9.10 Fő tér (Takarékszövetkezet)
  • Várható érkezés Bodajkra 9.30

 

Visszaút:

  • Bodajkról 13.00 kor indul a kegytemplom elől a kijelölt autóbusz a településekre.

 

Zámoly és Csákberény külön buszt indít, indulás - érkezés a helyi hirdetésben.

 

A héten a kötelező hitoktatás rendben elkezdődik az iskolák első és második, ötödik és hatodik osztályaiban. A többi hitoktatási órák rendjét jövő héten hirdetjük.

 

Iszkaszentgyörgy

A Bodajki Búcsúra gyalogos zarándoklat indul szeptember 13-án szombat délben a Lelkigyakorlatos Ház (Plébánia) elől, Pongrácz Zoltán lelkipásztori kisegítő vezetésével. Mindenkit szeretettel várnak!

         
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal, hétköznapokon 8.30-12.00, 14.00-17.00-ig
 Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2014. február 1-től az alábbi kéréssel fordulunk a lelkipásztori körzet templomi közösségeihez:

Sok szép imádságos hagyománnyal találkozunk Egyházunkban. Az imádságok segítenek bennünket mélyebb kapcsolatba lépni Üdvözítő Urunkkal. Fontos a kötött imádságaink ismerete, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk egésze imádság legyen. Ezért azzal a kéréssel fordulunk híveinkhez a lelkipásztori körzetben, hogy a szentmisékhez, mint a legszentebb és legteljesebb imádsághoz kapcsolódva, alakuljon ki kötött imaéletünk templomainkban, segítve a szent áldozatban való teljesebb elmélyülést. Kérjük az egy-egy plébániához, templomhoz tartozó híveket, hogy amint több helyen szokásban van és dicséretes, úgy másutt is alakuljon ki a szentmisékhez (igeliturgiákhoz) kötődő imádságos lelkület, ami a szentmise (igeliturgia) előtti, alatti és utáni imádságokból áll. Kérnénk híveinket, hogy minden templomban legyen egy előimádkozó, aki a szentmise előtt felvállalja rövid imádságok vezetését. Olyan szép, amikor a szertartásokra imádsággal készülünk. Örömmel fogadnánk, hogy ahol nincs, alakuljon rózsafüzér társulat akik felajánlják nap mint nap egy-egy tized olvasó elmondását, közösségben a többiekkel. Kérnék, hogy a szentmise áldozás utáni részében, amikor a liturgikus előírások szent csendet, imádságot és éneket írnak elő a közösségnek, akkor legyen valóban imádság: minden szentmisében imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű Szent Ignác-i imádságot, mely megtalálható a Hozsanna énekeskönyvben, és egyben tartsunk szent csendet illetve éneklést akkor, amikor szívünkbe fogadtuk Jézust az Oltáriszentségben. A szentmise végén pedig, a záró ének előtt a hívek imádkozzák el az Úrangyala imádságot illetve a Szent Mihály imát, az esti szentmisékben pedig a halottakért egy Miatyánkot, és egy Üdvözlégyet is hozzátéve. Ahol ez a szokás a szentmisék előtt van, ott természetesen maradjon a megszokott rendben. Sok helyen a szentmisék végén saját szép imádságot végez a közösség. Ezek az imák hagyományt jelentenek a közösségnek ezért mindenképpen megtartandók és megfelelő egyházi jóváhagyást bírva terjesztendők. A szentmisék előtti imádság pedig elkezdődhet már a liturgia kezdése előtti 5-10 percben. Sok helyen ilyenkor imádkozzák az Úrangyalát, emellett pedig kapjon helyet a Prohászka Imaszövetség püspök atya által írt imája a papi és szerzetesi hivatásokért, illetve más odaillő egyházi jóváhagyással rendelkező imák. Kérnék, hogy aki felvállalja az előimádkozó szerepét jelentkezzen az atyáknál, és egy előre összeállított imalapot kapva tudja majd végezni ezt a szolgálatot. Ahol pedig összejön legalább 5 testvér a rózsafüzér társulat megalakítására, kérnénk, hogy ők is személyesen jelentkezzenek nálunk a továbbiak megbeszélésére. Szeretnénk ezekkel kéréseinkkel a lelkipásztori körzetben egységes, és közös imádságos liturgiákat végezni, megtanítani gyermekeinket az imaélet gyakorlására. Kérnénk híveink segítségét, hogy aki tud, segítsen ezen kezdeményezésünkben, és imádkozzunk együtt, egymásért.

Tamás atya

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 22. hét liturgikus rendje
2014. augusztus 31-től, szeptember 7-ig

 

Vasárnap 08.31 Évközi 22. vasárnap
Ho 257, 150, 259    II. hét      
Balinka 8.00 Igeliturgia SB
Söréd 8.00 Szentmise int. ifj. Radics Béla HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HJ
Csókakő 11.00 Igeliturgia SP
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Szentmise int. +Csákány György 17. évf. KJ
Bodajk 18.00!!! Szentmise int. +Fürst József és +Máhr Mária szülőkért HG
Mecsér 15.00 Szentmise int. +Németh Imréné sz. Kiss Teréz VII. -31-én temették HG

Hétfő 09.01

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Iszkaszentgyörgy 17.00 Szentmise int. – HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Élő és elhunyt Rozália testvéreinkért HJ

Kedd 09.02                           

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Lila Akác idősek otthona Szentmise
Csákberény 14.00 +Ozsváth Ferenc temetése utána temetési gyászmise HJ
Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hegyi és Tóth nagyszülőkért és gyermekeikért HJ

Szerda 09.03
Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Zámoly 16.00 +Lajos Éva temetése HJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. – HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Csütörtök 09.04 Elsőcsütörtök

Csókakő 18.00 Szentmise int. - KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. – HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. - MT

Péntek 09.05 Elsőpéntek –
Kalkuttai Boldog Teréz szűz
Balinka 8.00 Szentmise int. - HG
Söréd 17.00 Szentmise int. KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. - HJ

Szombat 09.06 Elsőszombat – Székesfehérvár „Látó nap”

Bodajk 7.30!!! Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért MT
Iszkaszentgyörgy 8.30 Kopjafa megáldás MT
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB, Moha 17.30 Igeliturgia SB
Csókakő Idősek Otthona 16.30 Szentmise int. - HJ
Bakonykúti 16.00 Szentmise int. – HG
Gúttamási 16.00 Igeliturgia SZM
Magyaralmás Neubauer Áron keresztelője SZM
Bodajk 16.30 Elsőszombati Imaóra KT
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ

Vasárnap 09.07 Évközi 23. vasárnap                                                                          
Ho 220, 109, 189    III. hét     
Balinka 8.00 Szentmise int. HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. Pro populo MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SB
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Ladianszky Lajos HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. Adakozók szándékára MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG Budai Ferenc keresztelője
Csókakő 11.00 Ünnepi Szentmise int. – KJ 13.00 Tajti Szonja keresztelője MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. - HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT Bors Boglárka keresztelője


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései