Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetése
Pünkösd, 2015. május 24.

 

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.”
Róm 5,5

2015. május 25-én, Pünkösdhétfőn kerül megrendezésre Balinka-Tölgyes táborban és a Falutáborban a X. Egyházmegyei Nap. A találkozó de. 9 órától du. 4 óráig tart. A gyermekjátékok mellett minden korosztálynak színvonalas lelki-szellemi programot kínálnak. A találkozó kiemelt célja Kaszap István személyének és életének középpontba állítása, és az egyházmegyében működő szerzetesrendek bemutatkozása. Ebben az évben is szeretettel várják a keresztény családokat a találkozóra, ahol a gyermeknek szóló programok mellett minden korosztály találhat megfelelő lelki-szellemi programot.

Programok:
9.00 – gyülekező, 10.00 - koncelebrált püspöki szentmise, 11.30 fakultatív programok: A kicsiknek játszóház, lovaglás, légvár, népi fajátékok és kézműves foglalkozások. A fiataloknak, családoknak sport- és sorverseny. Az egyházmegye iskoláinak gyermekműsorai. Az egyházmegye iskoláinak gyermekműsorai.15.30 közös szentségimádás a főpásztor vezetésével

A Húsvétkor szavazással megújított képviselőtestületek ünnepélyes eskütételére a következő vasárnapok szentmiséiben kerül sor. Kérjük a meghirdetett vasárnapi szentmiséken a megválasztott testületi tagok szíveskedjenek megjelenni és az első padsorban helyet foglalni. Az eskü szövegét sokszorosítva a szentmisén kapják meg. Az ünnepélyes eskütételt követően lép életbe az új testület mandátuma. Az alakuló üléseket melyeken megválasztásra kerülnek a tisztségviselők, a továbbiakban fogjuk hirdetni.

Szentháromság vasárnapja 2015. május 31: Söréd 8.00, Csákberény 9.30, Fehérvárcsurgó 11.00, Zámoly 11.00
Úrnapja 2015. június 07.: Bodajk 10.00!!!

Az Anyaszentegyház házasságkötést hirdet Tombor Péter (fehérvárcsurgói) katolikus és Kató Alexandra (székesfehérvári) katolikus hívők között. A házasság köttetik, folyó év május hó 30. napján, a fehérvárcsurgói plébániatemplomban 16.00 órai kezdettel.  Isten éltesse őket sokáig!

Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti időszak, a mai liturgiák végén a húsvéti gyertyát ünnepélyesen eloltjuk, és a keresztelőkút mellé helyezzük. Holnaptól ismételten az Úr angyala imádságot imádkozzuk a megfelelő napszakokban.


Bodajk


Pünkösdhétfőn este 6 órakor lesz szentmise a kegytemplomban előtte fél 6 órától litánia.

Hirdetjük, hogy május 30-án jövő szombaton Egészségnapot szervez Karitász csoportunk. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

Május hónapban, vasárnapok kivételével fél 6 órától májusi ájtatosságot tartunk a kegytemplomban.

Hirdetjük, hogy reggelenként fél 8 órától 8-ig csendes szentségimádást tartunk a kegytemplomban. Várjuk imaszándékaikat is a mellékoltáron kitett tartóba, mely szándékokat a pénteki esti szentmiséken ajánljuk fel.

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből
(Lib. 3, 17, 1-3: SCh 34, 302-306)
A Szentlélek elküldése

     Az Úr megadta az Istenben való újjászületés hatalmát tanítványainak, amikor így szólt hozzájuk: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! Azt ígérte ugyanis már a próféták által, hogy a végső időkben majd kiárasztja magát szolgáira és szolgálóira, hogy prófétáljanak. Ezért leszállott az Isten Fiára, miután az az ember Fiává lett, és általa kedve telt abban, hogy az emberi nemben lakjék, az emberek között maradjon, és szállást vegyen Isten teremtményeiben, teljesítse bennük az Atya akaratát, és megújítsa őket az elöregedésből Krisztus újdonságára. Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybemenetele után Pünkösdkor leszállt az apostolokra. Ő az, akinek hatalma van arra, hogy az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új szövetséget. Ezért minden nyelven egybehangzóan dicsőítették az Istent, mert a Szentlélek hozta egységre a különálló törzseket, és ő ajánlotta fel őket az Atyának, mint az összes nép zsengeáldozatát. Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a Vigasztalót, aki bennünket előkészít Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák voltunk, soha nem teremhetnénk az élet gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül. Testünk ugyanis a fürdő által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a Lélek által. Isten Lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és a jámborság Lelke és Isten félelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit azután az Úr továbbadott Egyházának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész földre, ahová az Úr szava szerint a sátán, mint a villám, bukott le az égből (Lk 10, 18). Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne égjünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a Védelmezőnk is. Hiszen az Úr a Szentlélekre bízta emberét, aki rablók kezébe esett, akin ő maga megkönyörült, és bekötözte sebeit, aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva;
péntek: 8.30-12.00

Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 8. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2015. május 24-től, május 31-ig

 

Vasárnap 05.24 Pünkösd
Ho 98, 97, 280, 205
Balinka 8.00 Szentmise int. +Frey Ignác HG képviselőtestületi eskütétel
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise benne Stolmár Milán István keresztelője int. +Dittrich Ernő temetése 05.05-én volt MT képviselőtestületi eskütétel
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Tóth Zoltán 2. évf. MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ képviselőtestületi eskütétel
Csókakő 11.00 Szentmise benne Piller Patrik keresztelője int. Ad. int. Ord. HJ képviselőtestületi eskütétel
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Frankl Ferenc és felesége +Mária és nagyszülőkért MT képviselőtestületi eskütétel
Zámoly 11.00 Szentmise int.  KJ

Hétfő 05.25 Pünkösdhétfő     

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. – HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ

Kedd 05.26
Néri Szent Fülöp áldozópap                  
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Csákberény 16.00 Szentmise int. – KJ
Isztimér 17.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Szerda 05.27                        

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csákberény 16.00 Szentmise int. – KJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. utána elsőáldozók gyóntatása HJ           
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Csütörtök 05.28

Csókakő 17.00 Szentmise int. – KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 05.29

Balinka 8.00 Szentmise int. HG
Söréd 17.00 Szentmise int. KJ
Bodajk 15.00 +Cslényi Jánosné sz. Szabó Mária temetése
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Katalin MT
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HJ

Szombat 05.30
Szent István király ereklyéinek átvitele
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 16.00 Tombor Péter és Kató Alexandra esküvője MT
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Kaposi Géza, felesége +Margit és élő és elhunyt családtagok HJ

Vasárnap 05.31 Szentháromság vasárnapja
Ho 104, 105, 116, 274
Balinka 8.00 Szentmise int. +Szülők: Mihály és Teréz és +nagyszülők MT
Söréd 8.00 Szentmise int. HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Angeli Róbert HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise benne Fábián Eszter keresztelője int. MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Szentmise int. KJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise, elsőáldozás int. HJ
Mecsér 15.00 Szentmise int. +Tóth János és ifj. Tóth János HGA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései