Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Szentháromság vasárnapja, 2016. május 22.

 

„A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!”
2 Kor 13, 13


Jövő héten lesz Úrnapja az Oltáriszentség ünnepe. Az idei évben is szeretnénk, hogy minden plébániatemplomban ünnepélyes körmenetet végezzünk az Oltáriszentséggel. Ehhez szükséges 4 sátor (kis-oltár) felállítása, amik a templomon kívül helyezkednek el. (Rossz idő esetén a templomban szentségimádást tartunk!) Kérnék a képviselőtestület tagjait, és minden segítő embert, hogy szervezzék meg a sátrak felállítását, illetve a díszítést. A gyermekeknek készítsünk virágszirmokat kis kosárba, hogy tudják a Szentség előtt szórni. A körmenetek miatt a fél 10 órai és a 11 órai liturgiák kezdési időpontjai kissé tolódhatnak, amiért előre is elnézést kérünk.

Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi - a bodajki kegytemplom bútorzatának felújítására adott - adományaikat. Isten fizesse meg adakozásukat!

Amint hirdettük, júniusban várjuk lelkipásztori körzetünk plébániáinak képviselőtestületeit, munkatársainkat: hitoktatókat, kántorokat, sekrestyéseket, karitász tagokat, egy közös hálaadó szentmisére és agapéra a bodajki plébániára. A találkozót nem június 5-én, hanem rákövetkező vasárnap június 12-én tartjuk, délután 4 órára várva a meghívottakat. Szeretnénk közös találkozást azokkal, akik segítik plébániáink működését, megköszönve nekik szolgálatukat. E találkozón tarjuk meg lelkipásztori körzetünkben a megyésfőpásztor által kért ez évi 2. Pasztorális Tanácsülést is.

Hirdetjük, hogy május 28-án jövő szombaton Egészségnapot szervez a bodajki karitász csoport. Délután 2 órától a bodajki kegyhely zarándokudvarán a székesfehérvári kórház közreműködésével szűrővizsgálatok, szaktanácsadások illetve gyerekprogramok lesznek, melyre szeretettel várunk mindenkit!

Örömmel adunk hírt arról, hogy Spányi Antal megyéspüspök urat Fejér megye díszpolgárává választotta a megyei közgyűlés. Gratulálunk Püspök atyának, életére, munkájára Isten bőséges áldását kérve! Egyben Püspök atya kérését tolmácsolva kérjük híveinket, közösségeinket, hogy most különösen is imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, tekintettel, hogy június hónapban lesz a papszentelés és a kispapfelvétel.

 

Fehérvárcsurgó

Köszönjük a családi nap szervezését, lebonyolítását mindazoknak, akik segítettek!

 

Bodajk

Tisztelettel kérjük a Karitász tagokat és mindenkit aki tud jönni, hogy pénteken május 27-én reggel 8 órától segítsen a zarándokudvar takarításában és annak az egészségnapi várjuk a testületi tagokat!rendezvényre való felkészítésében. Előre is köszönjük a segítséget!

Jövő vasárnap este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Atanáz püspök leveleiből
(Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595. 599)
Fény, ragyogás, kegyelem a Szentháromságban és a Szentháromságból

 

     Sohasem volt haszontalan a régi hagyomány, a katolikus Egyház hitének és tanításának kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, és az atyák pedig megőriztek. Ezen alapszik ugyanis az Egyház, s ha valaki ettől eltávolodik, már nem lehet keresztény, és nem is nevezhető többé semmilyen jogcímen kereszténynek  Így tehát a Háromság szent és tökéletes, s az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben ismerjük meg. Semmi idegen vagy kívülről származó dolog nincs benne, és nincs összetéve teremtőből és teremtett dologból, hanem az övé a mindent teremtő és létrehozó erő. Természete egy és önmagával azonos, és tevékenysége is egy. Az Atya ugyanis mindent az Ige által a Szentlélekben cselekszik, s ily módon megmarad a Szentháromság egysége. Az Egyház így hirdeti az egy Istent, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4, 6). Mindennek fölötte áll, mint Atya, azaz eredete és forrása mindennek; mindent áthat, mégpedig az Ige által; s végül mindenben benne van: a Szentlélekben. Szent Pál, amikor a lelki dolgokról ír a korintusiaknak, mindent az Atyaistenre, mint Főre vezet vissza a következő módon: A lelki adományok különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent végbevisz, ugyanaz (1 Kor 12, 4-6). Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja az Ige által. Hiszen ami az Atyáé, mindaz a Fiú tulajdona is; ezért mindaz, amit a Fiú a Lélekben ad, igazában az Atya ajándéka. Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek bennünk van, az Ige is bennünk van, akitől kaptuk a Lelket, s az Igében az Atya is. Így válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14, 23). Ahol ugyanis fény van, ott van a ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott van a hatása is, és feltündököl a kegyelem. Szent Pál ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal (2 Kor 13, 13). A kegyelem és az ajándék ugyanis, amely a Szentháromságban adatik, az Atyától a Fiú által a Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a Fiú által adja a kegyelmet, úgy az adományokban való részesedés csak a Szentlélekben lehetséges. De amikor ebben részünk van, az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a Szentlélek egyesítő erejét mondhatjuk magunkénak.


Kozma László
Szentháromság

 A világnak szétosztotta
Bor, s kenyérben önmagát.
Mert testévé lesz az ostya,
És a bor vérére vált.
Életét így sokszorozza
Ki legyőzte a halált.
Keresztjén az ember sorsa
Megváltásra így talált.
S mert igéje rendelé így,
Valódi az ostya-test.
Kegyelme a szívben érik,
Gyümölcsöt hoz a kereszt.
Feltámadjon a remény, hit,
S vigasztaló szeretet.
Kehely tükrözi a vérit,
Aki értünk szenvedett.
Szentháromság súlyos titka,
Hogy a Három mégis Egy.
S eggyé fogad – így tanítja,
Ha veszed a kenyeret.
Örök-Egybe térjen vissza,
Ki testével egy lehet.
S borban a kegyelmet issza,
Ki e földön vétkezett.


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu, e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 8. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. május 22-tól, május 29-ig.

 

Vasárnap 05.22 Szentháromság vasárnapja – fehér IV. hétHo 105 v. 232, 116, 274
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Szentmise int. +Szülőkért, fiukért és unokájukért Péterért HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 9.30 Szentmise benne Kádas Benedek keresztelője int. +Görbicz József +4. évf. HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise, Templombúcsú tit Szentháromság, benne elsőáldozás, Csada Marcellkeresztelője int. Ad. int. Ord. MT
Csókakő 11.00 Szentmise benne Magda Milán és Unti Zsolt keresztelője int. HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
Magyaralmás 11.00 Szentmise benne elsőáldozás int. +Frank Ferenc és neje Mária és Nagyszülőkért MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hálából a 40 év kegyelméért HJ

Hétfő 05.23
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Szentmise int. Család élő és elhunyt tagjaiért MT

Kedd 05.24
Szűz Mária, a keresztények segítsége                  
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. MT
Bodajk 17.30 Litánia,18.00 Szentmise int. +Tóth Zoltán +3. évf. HJ

Szerda 05.25
Szent VII. Gergely
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Szentmise int. Család élő és elhunyt tagjaiért

Csütörtök 05.26
Néri Szent Fülöp
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int.
Magyaralmás 19.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 05.27
Canterburyi Szent Ágoston püspök
Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Szentmise int. +Katalin
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. +Győrfi József +2. évf. HG

Szombat 05.28

Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. HG
Moha 16.30 Szentmise int. HJ
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Szentmise int. Hálából MT

Vasárnap 05.29 Krisztus Szent teste és vére, Úrnapja
Ho 106, Szek. 109, 136, Körmenetre: 280/B, 112, 134, 142 Vég. 150
Balinka 8.00 Szentmise int. +Apa és fia Vendel MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Major János és felesége +Mária HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. +Angeli Pál HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. Élő és elhunyt családtagok MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne Trenka Dominik keresztelője int. Ad. int. Ord. MT
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Rombai Ferenc plébános úrért HG
Mecsér 15.00 Szentmise int. +Tóth János és fia +János HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 17.30 Litánia, 18.00 Szentmise int. – utána képviselőtestületi ülés


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései