Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetése
Nagyböjt 2. vasárnapja, 2015. március 1.„Uram jó nekünk itt lenni!”
Mt 17,4

 

Március 7-én kirándulást szervezünk Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti-Fehérvárcsurgó útvonalon. A táv 20 km, a túra közepesen nehéz. Indulás 7-én szombaton reggel 7 órakor a bodajki kegytemplom elől, várható érkezés az esti órákban. Élelem és meleg öltözet szükséges.

Még 6 hely van a római zarándoklatra, továbbra is várjuk a jelentkezőket.

Március 14-én szombat este fél 8 órától, a Bodajki Plébánia emeleti dísztermében csembaló kamaraestet tartunk Orbán Gábor művész, a bodajki Szív-Hang kórus és a Bodajki Általános Iskola diákjainak közreműködésével. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

A lelkipásztori körzet nagyböjti lelkigyakorlata idén a Bodajki kegytemplomban lesz március 21-én szombaton az esti 6 órai szentmisében, mons. Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató atya vezetésével. Ezen a szentmisén is lehetőség lesz mind a szentgyónás elvégzésére, mind a betegek kenetének felvételére.

Március 6-án pénteken tartjuk a megyésfőpásztor által kiírt ez évi I. Lelkipásztori körzet pasztorális tanácsülését. Szeretettel várjuk a tanácstagokat az ülésre, melyet a bodajki plébánián tartunk este 7 órai kezdettel.

Hirdetjük, hogy idén a betegek szentségét ünnepélyes formában Nagyböjt V. vasárnapján (március 22.) illetve ahol akkor nincs szentmise (Sárkeresztes, Iszkaszentgyörgy) ott nagyböjt IV. vasárnapján (március 15.) szolgáltatjuk ki, a szentmisék keretében. Kérjük híveinket, hogy akik szeretnék felvenni a betegek szentségét készüljenek fel szentgyónással, imádsággal, a szentség vételére.

A múlt vasárnapi országos gyűjtést a katolikus iskolák javára továbbítottuk az Egyházmegye felé! Köszönjük adományaikat!

Felhívjuk híveink szíves figyelmét, hogy a héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Az elsőcsütörtöki szentségimádási órákat a Prohászka Imaszövetség tagjaival a szokott rendben megtartjuk.
A
kiküldött meghívók alapján most vasárnap délután várjuk az elsőáldozókat szüleikkel együtt a Bodajki plébániára 16.00 órára.


Bodajk


Kérjük, idén is támogassák adójuk 1%-ával a Bodajki Segítő Kéz Szociális alapítványt, mely Plébániánk Karitász csoportjának alapítványa. Adószámunk: 18484690-1-07 Segítsen, hogy segíthessünk! Köszönettel a Bodajki Római Katolikus Karitász.

Nagyböjt péntekjeink délután negyed 6 órakor keresztúti ájtatosságot imádkozunk a kálvárián. Az idősek számára itt a zarándokudvarban is lesz keresztúti ájtatosság. A keresztúti imádságra közösen a kegytemplomból indulunk negyed 6 órakor.

A megmaradt 2015-ös évi naptárok fél áron megvásárolhatók a kihelyezett asztalon.

Az elsővasárnapi délutáni szentségimádás márciustól délután 4 órakor kezdődik, és Mária litániát imádkozunk alatt.


 


Liturgikus elmélkedés
AZ IMAÉLETRŐL A KATEKIZMUS ALAPJÁN II. rész: AZ IMÁDSÁG MÓDJAI, III. A szemlélődő imádság 2 rész.

A szemlélődő ima kommunió: benne a Szentháromság az embert, Isten képmását átalakítja a maga "hasonlatosságára". A szemlélődő ima az imádság kiemelkedően intenzív ideje. A szemlélődő imában az Atya a Szentlélek által erősít meg belső emberré, hogy a hit által Krisztus lakjék a szívünkben és a szeretetben verjünk gyökeret és alapozódjunk meg. A szemlélődő ima a hit Jézusra szegezett tekintete. "Én Őt nézem, Ő meg engem néz", mondta a tabernákulum előtt imádkozó ars-i parasztember kora szent plébánosának. Ez a ráfigyelés lemondás "önmagamról". Az Ő tekintete tisztítja a szívet. Jézus tekintetének fénye megvilágosítja szívünk "szemét"; megtanít arra, hogy mindent az Ő igazságának és emberek iránti együttérzésének fényében lássunk. A szemlélődő ima Krisztus életének misztériumaiban kezdődik. Így tanulja meg az "Úr belső ismeretét", hogy jobban szeresse és kövesse Őt. A szemlélődő ima Isten Igéjének meghallása. Ez a meghallás egyáltalán nem passzív, hanem a hit engedelmessége, a szolga föltétlen szófogadása és a gyermek szerető odasimulása. Részesedés a szolgává lett Fiú "Amen"-jében, és az Ő alázatos szolgálóleányának "fiat"-jában. A szemlélődő imádság csöndes hallgatás, "az eljövendő világ szimbóluma" vagy "a hallgatag szeretet beszéde". A szemlélődő imádságban a szavak nem beszélgetést jelentenek, hanem olyanok, mint a rőzse, mely a szeretet tüzét táplálja. E csöndben, mely a "külső ember" számára elviselhetetlen, az Atya elmondja nekünk az Ő megtestesült, szenvedő, meghalt és föltámasztott Igéjét, és a Lélek Jézus fiúi imájának részeseivé tesz. A szemlélődő ima kapcsolat Krisztus imájával, amennyiben misztériumában részesít. Krisztus misztériumát az Egyház az Eucharisztiában ünnepli, és a Szentlélek a szemlélődő imádságban belőle éltet, hogy a szeretettel tettben megnyilvánuljon. A szemlélődő ima a sokaságnak életet hozó szeretet közössége, amennyiben beleegyezés a hit éjszakájában való kitartásra. A föltámadás húsvéti éjszakája az agónia és a sír éjszakáján megy át. Az Ő Lelke (és nem a "test" , mely "gyönge") teszi meg, hogy Jézus órájának ezt a három intenzív időszakát a szemlélődő imádságban megvalósítsuk. Szükség van a beleegyezésre, hogy "egy órát" vele virrasszunk.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyböjt 2. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2015. március 1-től, március 8-ig

 

Vasárnap 03.01 Nagyböjt 2. vasárnapja II. hét Ho 59, 143, 71       
Balinka 8.00 Igeliturgia SB
Söréd 8.00 Szentmise int. HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Pro populo MT
Bodajk 9.30 Szentmise benne Makó Dávid Levente keresztelője int. +Németh, Polyák és Végh család élő és elhunyt hozzátartozók  MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. +Őri János és felesége Őri Jánosné sz. Wágner Margit HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Németh, Polyák és Végh család élő és elhunyt hozzátartozók  HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Szentmise int. KJ
Bodajk 16.00 Litánia HJ

Hétfő 03.02

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Kedd 03.03                                                          

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Isztimér 17.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Rácskai Imréné sz. Rézmann Erzsébet édesanyáért MT

Szerda 03.04

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 15.00 +Gyenes Sándor temetése MT
Csákberény 16.00 Szentmise int. - KJ
Zámoly 17.00 Szentmise int. - HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Édesanya 15. évf. és élő és elhunyt családtagok MT

Csütörtök 03.05 Elsőcsütörtök

Csókakő 17.00 Szentmise int. – KJ
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 03.06 Elsőpéntek

Balinka 8.00 Szentmise int. +János és Erzsébet szülőkért és gyermekeikért HJ
Söréd 17.00 Szentmise int. – KJ
Magyaralmás 18.00 Szentmise int. HG
Bodajk 17.15 Keresztút, 18.00 Szentmise int. MT

Szombat 03.07 Elsőszombat

Bodajk 8.00 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
Bakonykúti 15.00 Szentmise int. – HG
Gúttamási 15.00 Igeliturgia SZM
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia SB
Bodajk 16.30 Elsőszombati imaóra – Prohászka Imaszövetség KT
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hálából HJ

Vasárnap 03.08 Nagyböjt 3. vasárnapja
III. hét Ho 57, 118, 65       
Balinka 8.00 Szentmise int. +Fáber Róza HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Isztimér 8.00 Igeliturgia SB
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Imre 15. évf. HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. Pro populo MT
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. – HG
Csókakő 11.00 Szentmise int. – KJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MTA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései