Zarándoklat

Várjuk a kedves zarándokokat
országunk legősibb kegyhelyére!

Tovább olvasás


_________________________

 

_________________________

Kegyoltár felújítás

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van!

Tovább olvasás

Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bodajki Segítő Szűz Mária Plébánia liturgikus rendje, november 1-2.

November 1-én Mindenszentek főünnepe

 

9:30, 18.00 ünnepi szentmisét imádkozunk Mindenszentek tiszteletére

14:30 imádságos megemlékezés szeretteinkről a temetőben lévő Kőkeresztnél, majd imádság a papi síroknál

a megemlékezést követően igény szerint síremlékeink megáldása
(jelentkezni ott helyben)

az esti szentmisét követően énekes áhítatot tart a szkóla
(Requiem, Szekvencia, Halotti Vecsernye)

 

November 2-án Halottak napja

 

9.30, 18:00 szentmisét imádkozunk elhunytjainkért

 

„Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis”

_________________________________

A kegytemplom belső bútorzata felújítás alatt van.
Jövőre lesz kegytemplomunk 275 éves. Ekkor a búcsúra fog elkészülni teljes pompájában.

_________________________________

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 29. vasárnap, 2016. október 16.

„…Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
Lk 18,8bJövő vasárnap lesz templomainkban a missziós gyűjtés, a jövő vasárnapi perselyadományaikat e céllal továbbítjuk!

A héten plébániánk zarándokcsoportja Olaszországba zarándokol; Pietrelcinai Szent Pió, Assisi Szent Ferenc és a római szent kapuk nyomába. Imádkozzunk értük!

Október 29-én két hét múlva szombaton este 7 órától a bodajki kegytemplomban nagyszabású zenei rendezvényre kerül sor; a kolozsvári Flauto Dolce Együttes régi zene koncertje lesz. Korhű hangszereken adnak elő 17-18. századi zenét. A belépés ingyenes, adományokat a kegyoltár felújítására szívesen fogadunk.

Karitász szolgálatunk több településen is e héten almát osztott a rászorulók között. Köszönjük a munka szervezését, Isten fizesse meg szolgálatukat! Már most hirdetjük, hogy Lelkipásztori Körzetünk Karitász munkatársait november 19-én hálaadó szentmisére várjuk Szent Erzsébet ünnepén magyaralmási templomunkba.

 

Bodajk


Október 24-én és 25-én két hét múlva hétfőn és kedden délután fél 5 órától temetőnk rendrakására, cserjeirtására kérjük híveink segítségét. Különösen is hívjuk és várjuk a képviselőtestületi tagokat! Előre is köszönjük segítségüket!

 

Söréd


Köszönjük a családoknak a mai szentmise zenei szolgálatát!

 

Fehérvárcsurgó


Köszönjük a fiataloknak a Házas Est program szervezését, lebonyolítását.

Köszönjük Bernáth Miklós úrnak a Kaszap Központ utcafronti tetőjavításának szervezését. A beruházás részint Egyházmegyei pályázatból, részint önerőből valósult meg.

 

Csákberény


Köszönjük a múlt heti kerékpáros zarándoklat kapcsán a csákberényi hívek vendégszeretetét!

Már most hirdetjük, hogy az idei csákberényi búcsút, Szent Márton évében - mely november 13-án vasárnap fél 10 órakor lesz - Spányi Antal megyéspüspök úr tartja.

 

Liturgikus elmélkedés


Szent Ágoston püspöknek Próbához írt leveléből
(Ep. 130, 8, 15. 17 – 9, 18: CSEL 44, 56-57. 59-60)
Imádságainkban erősítsük az örök élet utáni vágyat!

    Miért kapkodunk olyan nagyon, és miért keresgéljük, hogy mit is imádkozzunk, attól félve, hátha nem megfelelőképpen imádkozunk? Miért nem mondjuk inkább a Zsoltárossal: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy az Úr gyönyörűségét láthassam, és szemléljem templomát! (Zsolt 26, 4) Ott ugyanis már nem jönnek és mennek a napok, és egyik kezdete sem lesz a másiknak a vége, hanem ott mindegyik vég nélkül együtt van. Hiszen ott nincs vége magának az életnek sem, és ehhez tartoznak azok a napok.  Ennek a boldog életnek elnyerése végett tanított meg minket imádkozni maga az igazi Élet. Nem bőbeszédűségre, mintha csak akkor hallgatna meg, ha minél bőbeszédűbbek vagyunk. Hiszen maga az Úr mondta, hogy ahhoz imádkozzunk, aki mielőtt kérnénk, már tudja, hogy mire van szükségünk. Azért teszi mindezt Isten, aki tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt mi kérjük tőle, hogy megindítsa lelkünket, de értsük meg: Urunk és Istenünk nem a mi akaratunkat szeretné ezzel megtudni, mintha előbb még nem ismerné, hanem éppen azt akarja, hogy imádságunkban tartósan foglalkozzunk kérésünkkel, hogy ezáltal majd be tudjuk fogadni, amit már úgyis adni készül. Hiszen olyan nagyon nagy az, amit ad, mi pedig oly kicsik és kislelkűek vagyunk annak befogadására! Ezért szólít fel bennünket: Tárjátok ki a szíveteket, ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! (2 Kor 6, 13-14). Mivel olyan nagy dologról van szó, amit sem a szem nem látott, mert nem szín; sem a fül nem hallott, mert nem hang; sem az emberi szívbe nem hatolt (vö. 1 Kor 2, 9), hiszen éppen az emberi szívnek kell majd oda felhatolnia, legyünk annál fogékonyabbak befogadására, minél rendületlenebbül hiszünk benne, minél erősebben reméljük, és minél forróbban vágyakozunk utána. Tehát ilyen hitben, reményben és szeretetben imádkozzunk mindig e boldog élet után való állandó vágyakozással, így azután kérjük ezt Istentől szóbeli imádságban is, meghatározott órákban és időpontokban is, hogy a kijelölt alkalmak serkentsenek bennünket, és mi magunk is lássuk: mennyire haladtunk már előre ebben a vágyakozásban, és még buzgóbban törekedjünk e vágyakozás fokozására. Annál nagyobb előrehaladást érdemlünk ugyanis, minél forróbb lelkülettel törekszünk rá. Ezért mondja maga az Apostol is: Szüntelen imádkozzatok! (1Tessz 5, 17) Mi másra biztatna ezzel, mint hogy szüntelenül kérjétek a boldog életet, vagyis a boldog örök életet attól, aki azt egyedül képes megadni?

____________________________________


Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal

8053 Bodajk, Szent István tér. 1
Tel: 22/ 410-039
www.bodajkikegyhely.hu
E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Hivatali idő:
Hétfő             14.00 - 16.00
Kedd-szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00
Csütörtök      Zárva
Péntek           8.30-12.00

Hivatali időn kívül,
csak előzetes bejelentkezéssel tudunk
hivatali ügyeket intézni!

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 29. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. október 16-tól, október 23-ig.

 

Vasárnap 10.16 Évközi 29. vasárnap - zöld I. hét        Ho 229, 142, 286   
Balinka 8.00 Szentmise int. +Frankl József +2. évf. MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Virág Jakab és felesége Preszter Katalin és +családtagok HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int.  +Szumzer Béla HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise benne Sárosi Kristóf keresztelője int. +Cziglán János fia Ivanics Anna és fiuk Lászlóért MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne Harangozó Letícia keresztelője int. +Laki Lászlóné sz. Dezső Erzsébet +5. évf. MT
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szent István király örökségéért HG

Hétfő 10.17
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Élő hozzátartozókért HJ

Kedd 10.18 Szent Lukács evangélista

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Hozzátartozókért HJ

Szerda 10.19

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hálából HJ

Csütörtök 10.20

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. +Schmidt Teréz és +hozzátartozókért HJ
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 10.21

Fehérvárcsurgó 15.00 +Viezler Györgyné sz. Bernáth Anna temetése utána gyászmise HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ
Magyaralmás 18.00 Szentmise int. Élő és +családtagokért HG

Szombat 10.22
Szent II. János Pál pápa
Csókakő 15.00 +Végh Béla temetése HG
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Szentmise int. HJ
Kincsesbánya 16.30 Igeliturgia Dr.BP
Moha 16.30 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Szent István király örökségéért HJ

Vasárnap 10.23 Évközi 30. vasárnap
– zöld – missziós vasárnap II. hét       Ho 230, 143, 284   
Balinka 8.00 Szentmise int.  HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. +Végh Béla temetése X.22-én volt HJ
Fehérvárcsurgó 11. Szentmise int. +Simon Imre +évf. fia Tibor és Szülőkért HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Zámoly 11.00 Igeliturgia SZM
Mecsér 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Élő és elhunyt családtagokért MT


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései