Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetése
Évközi 17. vasárnap, 2015. július 26.

 

„Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek.”
Jn 6, 13


Ferences, Porciunkula – Angyalos Boldogasszony búcsú lesz jövő szombaton augusztus 1-én a Bodajki kegytemplomban. Délelőtt 11 órakor ünnepi szentmisét imádkozik Bán Jónás OFM a budai ferences templom plébánosa. Délután a ferences szegénygondozó nővérek tanítása és 3 órakor keresztúti ájtatosság zárja a ferences búcsút. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

Hirdetjük az augusztusi búcsúk, események időpontjait:

  • Csókakői Szent Donát búcsú augusztus 9. vasárnap 11.00
  • Zámolyi Szent Lőrinc búcsú augusztus 9. vasárnap 16.00
  • Bakonykúti Nagyboldogasszony búcsú augusztus 15. szombat 16.00 körmenettel
  • Magyaralmási Nagyboldogasszony búcsú augusztus 16. vasárnap 11.00 szentmise, 16.00 ünnepi litánia
  • Ministránsok jutalomkirándulása augusztus 25. kedd

Bodajk

A mai vasárnap július 26-án Szent Anna napján tartjuk délután 5 órakor a szokásos idősnapi szentmisét és megemlékezést a kegytemplomban. Szeretettel várjuk a szépkorú testvéreket. A kedves híveket pedig kérjük, hogy egy-egy tálca süteménnyel üdítővel készüljenek a rendezvényre.

A mai vasárnap az idősnapi megemlékezés miatt az esti szentmisét kivételesen 5 órakor kezdjük.

Szerdán lesz a szokásos havi templomtakarítás reggel 8 órára kérjük a segítőket.

Jövő vasárnap az elsővasárnapi litániát az esti 6 órai szentmise előtt imádkozzuk.

 

Isztimér

A mai vasárnap templomunk búcsúünnepén, délután fél 5 órakor litániát imádkozunk, mely végén az Edelweiss kórus ad hangversenyt. 

 

Liturgikus elmélkedés
Aranyszájú Szent János püspöknek a második korintusi levélről mondott szentbeszédeiből
(Hom. 14, 1-2: PG 497-499)
Minden bajom közt is túlárad bennem az öröm

    Szent Pál ismételten a szeretetre tereli a szót, hogy rosszallása érdességét egy kicsit elsimítsa. Előzőleg ugyanis megrótta őket, és szemükre vetette, hogy szeretetét nem viszonozták szeretettel, sőt hátat fordítottak szeretetének, és más, lelki ragályt terjesztő emberekhez csatlakoztak. Tehát újra tompítja a megrovás élét: Értsetek meg bennünket (vö. 2 Kor 7, 2), azaz „szeressetek minket”! Kéri szeretetüket; és az nem lesz terhes számukra, sőt nagyobb hasznára lesz azoknak, akik adják azt, mint annak, aki kapja. De nem azt mondta: „szeressetek”, hanem a könyörületre jobban emlékeztető kifejezést használt: Értsetek meg bennünket!
     Ki távolított el minket tőletek, kérdezi, ki vetett ki minket a ti jóindulatotokból? Mi az oka annak, hogy kiszorultunk szívetekből? Mert amit már előbb is mondott: hogy ti nem nyitottátok ki a szíveteket (2 Kor 6, 12), azt most itt még világosabban fejezi ki: értsetek meg bennünket, és ezzel ismét a szívébe akarja zárni őket. Mert semmi sem éleszti fel annyira a szeretetet, mint ha a szeretett személy megérti azt, hogy nagyon vágyik a szeretetére az, aki őt szereti.
     Hiszen előbb már megmondtam, írja, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk-halunk (2 Kor 7, 3). Ez a legnagyobb szeretet! Visszautasítottan is együtt akar meghalni, együtt akar élni velük. Mert nem akárhogyan vagytok szívembe zárva, jelenti ki, hanem úgy, amint megmondtam. Mert előfordulhat az, hogy szeret valaki, de a bajban aztán elfut. De mi nem így vagyunk.
     Vigasztalás tölt el (2 Kor 7, 4). Honnét ez a vigasztalás? Tőletek jön: mert jó útra tértetek. A tetteitekkel örömet szereztetek nekem. Aki szeret, az egyrészt felpanaszolja ugyan, hogy őt nem szeretik, de másrészt fél attól is, hogy a mértéket túl ne haladja e rosszallásban, nehogy szomorúságot okozzon. Ezért hangoztatja: Vigasztalás tölt el, túlárad bennem az öröm.
     Vagyis: „Kihívtátok rosszallásomat, de bőségesen jóvá is tettétek, megvigasztaltatok: nemcsak megszüntettétek szomorúságom okát, hanem még örömmel is elhalmoztatok.”
     Ezután bemutatja öröme nagyságát, nemcsak azzal, amit mondott, hogy túlárad bennem az öröm, hanem azzal is, amit hozzáfűzött: minden bajom közepette is. Mert oly nagy volt, úgymond, az a gyönyörűség, amelyet nekem szereztetek, hogy nem volt képes arra árnyékot vetni az előző nagy szomorúságom sem. Az öröm kiáradó bősége ugyanis minden ránk zúduló gyötrelmet megszüntetett.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva;
péntek: 8.30-12.00

Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 17. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2015. július 26-tól, augusztus 2-ig

 

Vasárnap 07.26 Évközi 17. vasárnap I. hét Ho 227, 123, 214   
Balinka 8.00 Szentmise int. Ad. int. Ord. MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Mészáros Boldizsár és feleség +Ruzsa Márta és családtagok HG
Isztimér 8.00 Templombúcsú tit. Szent Anna, Szentmise int. +Szülőkért HJ, 16.30 Litánia HJ
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Máder Ferenc, +Major Anna, +Horváth Imre, Weidinger Terézia és élő családtagok HJ
Csákberény 9.30 Szentmise int. Beteg édesapa gyógyulásáért HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
Csókakő 11.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne Csabcsár Kevin és Móricz Vivien keresztelője int. Ad. int. Ord. HJ
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
Zámoly 11.00 Szentmise int. +Nagy József Kutschi András atya tartja
Mecsér 15.00 Szentmise int. – HG
Bodajk 17.00!!! Idősek napi Szentmise int. Idősekért, betegekért MT

Hétfő 07.27
Szent Charbel Makhlouf áldozópap      
Magyaralmás 7.00 Szentmise int. – HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. Hegyi család elhunyt tagjaiért MT

Kedd 07.28

Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ

Szerda 07.29
Szent Márta
Balinka 13.00 +Dénes Jánosné sz. Léber Eszter temetése utána gyászmise HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. HJ

Csütörtök 07.30
Aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. HJ
Csókakő 17.00 Igeliturgia SP
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ

Péntek 07.31
Loyolai szent Ignác áldozópap
Balinka 8.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Édesanya halála évf. HJ
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG

Szombat 08.01
Elsőszombat – Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító
Bodajk 8.30 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia
Bakonykúti 16.00 Szentmise int. HG
Gúttamási 16.00 Igeliturgia SZM
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Bodajk 16.30 Elsőszombati imaóra KT
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Vasárnap 08.02 Évközi 18. vasárnap
II. hét Ho 229, 126, 146   
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Szentmise int. HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Bodajk 17.30 Elsővasárnapi Litánia 18.00 Szentmise int. Pro populo MTA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései