Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetése
Virágvasárnap, 2015. március 29.„Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!"
Mt 21,9Hétfőn, kedden és szerdán csak Bodajkon (8 óra) és Magyaralmáson (7 óra) lesznek liturgiák!

Buzdítjuk a híveket a Szent Három nap liturgiáin való részvételre. (Külön kell hirdetni az egyes települések liturgiának időpontjait!) Nagycsütörtök, nagypéntek: 17.00 Magyaralmás, Isztimér, Fehérvárcsurgó, Csákberény, Söréd, Balinka; 19.00 Bodajk, Zámoly, Csókakő, Iszkaszentgyörgy, Nagyszombat - Húsvét vigília: 17.00 Zámoly, Balinka, Söréd, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Csákberény, Iszkaszentgyörgy; 20.00 Bodajk, Magyaralmás, Csókakő, Isztimér. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn ünnepi liturgikus rendet tartunk!

Ahol Húsvétvasárnap reggel 8.00 órakor van liturgia ott vasárnap, a többi helyen a vigília szertartás végén lesz ételszentelés.

Előre is köszönjük a sekrestyések, kántorok, világi lelkipásztori kisegítők, hitoktatók, ministránsok, templom-takarítók áldozatos munkáját, mellyel szebbé, méltóbbá teszik megváltásunk ünneplését.

A múlt vasárnapi Szentföldi gyűjtést továbbítottuk az Egyházmegye felé, köszönjük adományikat!

A héten csütörtökön, pénteken a Bodajki Plébánia Hivatal zárva tart.

 

Nagyheti - Húsvéti liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2015

 

Plébániai képviselőtestületi választás
2015. március 28. - április 6.
A szavazás menete

2015. tavaszán a Plébániai képviselőtestületeket az egyházjog előírásának megfelelően az eltelt 5 éves ciklus után megújítjuk. Plébániáinkon az egyes plébániák jelöltjeire lehet szavazni 2015. március 28- és április 6. között papíralapú szavazólap kitöltésével, melyet a templomokban egy arra kijelölt urnába kell a fenti időpontok között bedobni. A szavazólapokon szerepelni fognak azok a jelöltek akik ellen nem emeltek kifogást a bemutatást követően (március 22-28.) A jelöltek melletti kis négyzetbe kell x vagy + jellel szavazni, annyi jelöltre lehet leadni szavazatot leadni, amennyit az egyes szavazólapokon írva látunk majd: az 7-11 fős jelölti listán 5 személyre, a 13-16 fős jelölti listán 10 személyre a 18 illetve fölötti jelölti listán 15 névre lehet szavazni.  Urnabontás az április 6.-ai liturgiák végén lesz, amikor a világi elnökök illetve az erre felkért szavazatszámláló(k) kibontják az urnát, és jegyzőkönyvet vesznek fel a szavazásról, a kialakult eredményről és aláírásukkal hitelesítik azt. Minden 18. életévet betöltött hitét gyakorló személy szavazhat. A szavazócédulát a templomban személyesen vehetik át az arra jogosultak, mindenki csak egyet, (azaz a sajátját). A szavazócédulát ki lehet vinni a templomból is, pecsét hitelesíti a cédulák eredetiségét. Szavazni a plébánia templomokban lehet, kivételt képez ez alól a Sárkeresztesi fília, ahol a szavazás mint a plébánia jogú templomokban fog megtörténni (a magyaralmási  plébánia szavazólapjával). Testületi tag lesz mindaz aki 10% feletti eredménnyel végez, illetve az első 5, 10, 15 fő a jelöltek létszámának megfelelően. Az utolsó egy (5 fős testületekben) illetve két helyezett (10-15 fős testületekben) póttag lesz a következő testületben, független a 10%-os küszöb elérésétől. Hivatalos eredményhirdetés április közepén várható. Minden a szavazással kapcsolatos kérdésben a plébánosnak a világi elnökkel illetve a jelenlegi testületnek dolga döntést hozni, az egyházjog keretein belül. Az új testület Pünkösddel fogja letenni az esküt, miután a hitelesített szavazatszámláló jegyzőkönyvek az Egyházmegyéhez felterjesztésre kerülnek és a Megyés Püspök Úr ezek alapján aláírja a kinevezési okmányokat. Kérjük éljen az egyházjog adta lehetőségével és szavazatával támogassa azokat, akiket a következő 5 éves testületi ciklusban látni kíván.


Szavazólaposztóknak rövid szabályzat

 

 • Szavazólapot csak az kaphat, aki jelen van a templomi liturgiákon!
 • Az kaphat szavazólapot aki
  • 18. év feletti, felső korhatár nincs
  • Hitét gyakorolja jelenlétével
  • Valamilyen módon kapcsolódik a Plébánia életéhez

 

 • Szavazólapot ki lehet vinni a templomból!
 • A szavazólapot személyesen lehet csak osztani, tehát „kézből-kézbe”!
 • A szavazás időtartama: 2015. március 28. szombat esti liturgiáktól- április 6. liturgiák végéig.
 • A megmaradt szavazólapot vissza kell adni a szavazatszámláló bizottságnak.
 • Elveszett szavazólapot nem lehet pótolni.
 • A klerikusok nem, a hivatalból tagokká válók, illetve a jelöltek szavazhatnak.
 • Vitás kérdésekben forduljon a Plébánoshoz, illetve a Világi Elnökhöz.
 • Az szavazólap gyűjtő urnát a templomban jól látható helyre kell kitenni.

Plébániai képviselőtestületi választás 2015.

Jelöltek listája 


Zámolyi Plébánia

1.

Bácskai Ferencné

2.

Bácskainé Csizmadia Nóra

3.

Csizmadia Jánosné

4.

Kiss Margit

5.

Rada Zoltán

6.

Varga Józsefné

7.

Váczi Márk

8.

Vizi György Tamás lelkipásztori kis.


Iszkaszentgyörgyi Plébánia

1.

Kovácsné Fodor Mária

2.

Lőrinc Ferencné

3.

Mosoni István kántor

4.

Ódor Györgyné

5.

Szihalmi István

6.

ifj. Titl Imréné

7.

Tóth Bence

8.

Validuda Ferencné

9.

Virágné Sági Renáta


Magyaralmási Plébánia

1.

Alföldi Józsefné

2.

Dr. Bechtold Péter

3.

Bechtold Zsuzsa hitoktató

4.

Csiákné Czagler Anna

5.

ifj. Dudás Károly

6.

Galambos Miklós

7.

Győrfi József

8.

Gajdacsik Gáborné

9.

Horváth Endre

10.

Horváth Kálmán

11.

Jakab Jánosné

12.

Jurity Zoltán

13.

Lakiné Pap Margit

14.

Lózsi László temetőgondnok

15.

Molnár Vilmos

16.

Szendrei Mihályné kántor


Bodajki Plébánia

1.

Bankó Ferenc

2.

Belegrai József

3.

id. Dimovics János

4.

Egyed Viktor

5.

Füziné Boda Ágnes sekrestyés

6.

Ivanics Sándor

7.

Harcz Erzsébet

8.

Harcz Lászlóné

9.

Kaposi Géza

10.

Kiss János kántor

11.

Kovács János

12.

Laki István

13.

Laki László

14.

Lencsés Gábor lelkipásztori kis.

15.

Márk Lászlóné

16.

Neubauer János

17.

Nyíri Csaba lelkipásztori kis.

18.

Pintér Miklós

19.

Ruprecht Ottóné

20.

Tóth Gyárfás


Csákberényi Plébánia

1.

Belecz Andrea

2.

Falkai György

3.

Kaiser Szilvia

4.

Kőrösi Ödön

5.

Németh Lajos kántor

6.

Pintér Balázs

7.

Sauder Orsolya

8

Takács Lívia

9.

Takács Tibor


Balinkai Plébánia

1.

Almási Istvánné

2.

Farkas Gabriella

3.

Leitner József

4.

Schweighardt József

5.

Schweighardt Józsefné

6.

Schweighardt Mártonné

7.

Schweighardt Róbertné

8

Wéninger Lászlóné


Fehérvárcsurgói Plébánia

1.

Bácskai Zoltán

2.

Dr. Balázsik Istvánné

3.

Dr. Bernáth Miklós

4.

Bernáth Péter lelkipásztori kis.

5.

Borbély Péterné

6.

Kecskés Mária temetőgondnok

7.

Lakiné Papp Margit kántor

8

Rácz Jánosné

9.

Rajki Péter

10.

Rozbach Levente

11.

Simon Lajosné

12.

Stumpf Melinda

13.

Szabó Lászlóné

14.

Temesvári Andrea


Csókakői Plébánia

1.

Bocz Ferenc

2.

Bokorné Sörédi Zsuzsa kántor

3.

Fűrész Imréné

4.

id. Fűrész György

5.

Horváth Zsuzsanna

6.

Király Norbert

7.

Kas Józsefné

8

Pavliczky László

9.

ifj. Dr. Sörédi Pál

10.

Steiner László

11.

Stumpf Gyuláné


Sörédi Plébánia

1.

Beck Sára

2.

Brichterné Takács Ágnes

3.

Dormann Gyuláné

4.

El Badaui Georges

5.

Fűrészné Pisch Veronika

6.

Radics Lajos

7.

Szabó Barnabás

8.

Virág Istvánné


Isztiméri Plébánia

1.

Balogh Péter

2.

Fiedler Albertné

3.

Gömbösné Rostaházi Judit

4.

Krauszné Pintér Henrietta

5.

Müllner Sándor

6.

ifj. Reichardt Béla

7.

Reichardt Éva kántor

8.

Szumzer László

9.

Tóth ZsoltBodajk


Köszönjük a templom és kálvária-kápolna takarásában nyújtott segítségüket. köszönjük a tartósélelmiszer gyűjtésben adott adományaikat és a Karitász csoportnak az adománygyűjtést, kiosztást.

A kórus alatti fa perselybe húsvéti díszítésre gyűjtünk. Köszönjük adományaikat.

A Szent Három nap liturgikus rendje: Nagycsütörtök, nagypéntek este 7 órakor, Nagyszombaton a Húsvéti vigília szertartást est 8 órakor kezdjük körmenettel, ételszenteléssel a végén. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn délelőtt fél 10-kor és este 6 órakor is lesznek ünnepi szentmisék a kegytemplomban. Nagypénteken többszólamú betétekkel passiót éneklünk a Szív Hang kórus közreműködésével. Köszönjük közreműködésüket! Nagycsütörtökön este 9 órától fiatalok keresztútját (Jézus szenvedésének állomásaival) imádkozzuk a kálvárián, melynek végén virrasztást tartunk a kálvária-kápolnában, várhatóan fél 10-től. A szentsírt nagypénteken és nagyszombaton reggel 8 órától lehet az esti szertartásokig látogatni. Nagyszombaton reggel 8 órakor a Szentsírnál imaórát tartunk. Húsvétvasárnap tekintettel arra, hogy elsővasárnap lesz, az esti 6 órai szentmise előtt fél 6 órától Mária litániát imádkozunk az Oltáriszentség előtt.

A mai vasárnap megemlékezünk a mellékoltáron képpel, gyertyával ADOLF TREZIAK-ról, aki 70 éve mint német katona hunyt el itt Bodajkon. A szentmisében való megemlékezést kérte barátja Magnus Weidig. R. I. P.!

 

Liturgikus elmélkedés

A SZENT HÁROMNAP LITURGIKUS ÜNNEPLÉSE
/TRIDUUM PASCHALE/
„…ha majd fölemelnek a földről,
mindenkit magamhoz vonzok.” /Jn 12,32/

 

                A liturgia szó jelentése: „nyilvános mű”. A nép részéről illetve a nép javára végzett szolgálatot jelent. A keresztény hagyományban azt jelenti, hogy Isten népe részt vesz Isten művében. A liturgiában Krisztus, a mi Megváltónk és Főpapunk folytatja Egyházában, Egyházával és Egyháza által a mi megváltásunk művét. A liturgikus ünneplésben az Egyház az ő Urának képmásaként szolgál, részt vesz prófétai küldetésében és királyi papságában.

A nagyböjt hamvazószerdán kezdődik, negyven napig tart. Ezen a napon az Egyház hamut szentel, és a bűnbánat jeléül a pap hamut hint homlokunkra.

                Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja. Ezen a napon ünnepli az Egyház Jézus jeruzsálemi bevonulását. Ezen a napon a papság és a hívek a szentelt barkával körmenetet tartanak. A virágvasárnapnak kettős jelentősége van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja, másrészt előre vetíti Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát. A szentmise keretében elhangzik a passió, Jézus szenvedéstörténete.

                Nagycsütörtök – A püspöki székhelyeken e nap délelőttjén a megyéspüspök együtt misézik papjaival, akik megújítják szentelési ígéretüket. Ezen a szentmisén a püspök olajat szentel, melyet a szentségek kiszolgáltatásánál használnak. Ezt a szentmisét olajszentelési vagy krizmaszentelési misének nevezzük. A szentelt olaj fajtái: keresztelendők olaja, betegek olaja, krizma (A krizmába illatos balzsamot kevernek, amely Urunk jó illatát jelenti. Krizmával végzik a felkenést a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentségében.)
Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékmiséjén az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására emlékezünk.  Amikor a szentmisében az Egyház Krisztus húsvéti vacsoráját ismételve és megújítva az Eucharisztiát ünnepli, mindig Krisztus haláláról és feltámadásáról emlékezik meg. A bűnök bocsánatára kiontott vér, Krisztusnak mint áldozatnak, mint Húsvéti Báránynak a valóságát állítja középpontba. A nagycsütörtök az Egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. Az esti szentmisén, amikor a pap a Glóriát énekli, megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona, azután elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek”. A nagycsütörtöki evangélium elmondja, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa tizenkét egyházközségi tag (férfiak) lábát. (Jn 13, 13-15) A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt még a terítőt is, Jézus elfogatására és nagycsütörtökön kiállt szenvedéseire emlékeztet.

                Nagypéntek – Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. A szertartás keretében elhangzik a passió Szent János evangélista szerint. Ünnepélyes könyörgést végeznek a pápáért, a püspökökért, a papokért, hívőkért és hitetlenekért. Az ünnepélyes imák után következik a hódolat a kereszt előtt. A kereszthódolat után elimádkozzuk a Miatyánkot, majd az áldozás következik. A szertartás után a hívek a szent sírnál imádkoznak, mely fölött elhelyezték a lefátyolozott Oltáriszentséget.

                Nagyszombat – Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított szentsírt.

                Húsvét vigíliája – Szombaton, a sötétség beállta után kezdődik a liturgia. Első eseménye a tűzszentelés és a húsvéti gyertya megszentelése. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékelteti, azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A húsvéti gyertyán található öt tömjéncsomó Jézus öt szent sebét jelenti. A húsvéti örömének ( Exultet ) az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A Glória ünnepélyes éneklése során megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona. Ünnepi örömmel dicsőítjük Istent az Alleluja éneklésével.
Az ezt követő ó- és újszövetségi olvasmányok átfogják az üdvösség történetét. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a mindenszentek litániája hangzik el, hiszen a keresztséggel az ember tagjává lesz a szentek közösségének. Ezt követi a keresztvíz megszentelése és a keresztelés.
Majd az összes hívők megújítják keresztségi fogadalmukat.  A szertartás a szentmise szokott rendje szerint folytatódik.  A szentáldozásban a feltámadt Üdvözítővel találkozunk. A mise után kezdődik a feltámadási körmenet. A hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és a világnak hirdeti a feltámadás örömét.

 

Forrás: http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/szent-haromnap-liturgikus-unneplese-triduum-paschale

 

 

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagyhét-Húsvét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2015. március 29-től, április 6-ig


Vasárnap 03.29 Virágvasárnap – Az Úr szenvedésének vasárnapja
II. hét       Ho 77, 123, 70, vég: 61         
Balinka 8.00 +Winkler, Gulrich szülőkért +Schweighardt Rózáért és hozzátartozókért HJ
Söréd 8.00 Szentmise int. +Virág Mihály HG
Isztimér 8.00 Igeliturgia SB
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Ötvös Géza édesapa, +Ötvös Imre testvér, +Takács László férj, + Tibai Irén édesanyáért MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. +Bognár Imre HJ
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. Bernáth és Pajor család elhunyt tagjaiért HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. ad. int. Ord. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. +Hosszú János KJ
Mecsér 15.00 Szentmise int. Koltai Józsefné sz. Molnár Magdolna HG

Nagyhétfő 03.30

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 8.00 Szentmise int. +Margit

Nagykedd 03.31                                                 

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 8.00 Szentmise int. Testi-lelki bajoktól való szabadulásért

Nagyszerda 04.01

Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 8.00 Szentmise int. Takács család élő és elhunyt tagjaiért

Nagycsütörtök 04.02
          
Utolsó vacsora emlékére szentmise, Oltárfosztás, Virrasztás     
Ho kez.79, áld. 142, vég. 71
17.00 Magyaralmás (lábmosás), Isztimér, Fehérvárcsurgó, Csákberény, Söréd, Balinka
19.00 Bodajk (lábmosás), Zámoly, Csókakő, Iszkaszentgyörgy
21.00 Bodajk fiatalok keresztútja, 21.30 Virrasztás a kálvária-kápolnában

Nagypéntek 04.03
                               
Igeliturgia, Passió, Kereszthódolat, Áldoztatás
kereszthódolatra: Ho 60, 70, 82, áld. 132, v. 63, 67/B
15.00 Bodajk Keresztút
17.00 Magyaralmás, Isztimér, Fehérvárcsurgó, Csákberény, Söréd, Balinka
19.00 Bodajk, Zámoly, Csókakő, Iszkaszentgyörgy

Húsvét vigília 04.04
- Tűzszentelés, Vízszentelés, Feltámadási körmenet
Ho fel: 86, áld. 280/B, /körmenetre: 87, 88, 89, 114, 276 vég: 205
17.00       Zámoly, Balinka, Söréd, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Csákberény, Iszkaszentgyörgy
20.00       Bodajk, Magyaralmás, Csókakő, Isztimér

Vasárnap 04.05                    
Húsvét – Krisztus feltámadása                                                        
Ho 90 1,2; fel. 86, áld. 136, vég. 205, 88
Balinka 8.00 Szentmise int. HJ
Söréd 8.00 Igeliturgia SB
Isztimér 8.00 Szentmise int. - MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Szülőkért, +testvérekért és +hozzátartozókért MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HG
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. KJ
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. MT
Zámoly 11.00 Szentmise benne Igyártó Lora Laura keresztelője int. HJ
Mecsér 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. - HJ

Hétfő 04.06 Húsvéthétfő                                                                                       
Ho 85, 127, 89, vég.205, 90
Balinka 8.00 Szentmise int. HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Igeliturgia SB
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia Dr.BP
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. KJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SB
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia BP
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HG
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Gúttamási 15.00 Szentmise int. HJ
Bakonykúti 16.00 Szentmise int. HJ
Kincsesbánya 16.00 Szentmise int. - MT
Bodajk 18.00 Szentmise int. – HJA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései