Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetése
Évközi 22. vasárnap, 2015. augusztus 30.

„Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem.”
Mk 7, 6c


Hirdetjük, hogy ez év őszén zarándokutat szervezünk Erdélybe Csíksomlyó úti céllal. Október 22. csütörtök estétől, október 26. hétfő éjjelig tart az út. Szállás Hidegségben lesz 3 csillagos szállodában. Többek között megtekintjük Kolozsvárt, Vajdahunyad várát, a Békás szorost, a Gyilkos tavat, Zágont és Csíksomlyót. Részvételi díj 52000.- Forint. előlegként 20000-. Forintot kérünk, jelentkezni október 1-ig lehet az atyáknál.

Szombaton szeptember 5-én 12. alkalommal kerül sor a Székesfehérvári Egyházmegye életének megújítására szervezett éves konferenciára, az ún. Látó napra. A találkozó délelőtt 10 órakor kezdődik a Székesegyházban koncelebrált szentmisével, majd szentmise után a Szent István Művelődési Házban folytatódik előadásokkal és fórummal.

Hirdetjük, hogy az idei bodajki búcsú szeptember 12-13-ai hétvégén lesz. Ezen a hétvégén, két hét múlva, a lelkipásztori körzetben sehol sem lesz liturgia, szeretettel várjuk a kedves híveket a búcsúi programokra.

Felhívjuk híveink szíves figyelmét, hogy a héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat. Az elsőcsütörtöki szentségimádási órákat a Prohászka Imaszövetség tagjaival a szokott rendben megtartjuk.

A héten elindul a kötelező iskolai hitoktatás az általános iskolák 1.2.3 illetve 5.6.7. osztályában. Veni Sancte szentmiséket a szeptember 20-ai vasárnap tartjuk.

 

Bodajk


A mostani vasárnap a bodajki plébánia fogadalmi napján Csatkára zarándokolunk. Ezen a napon itt a kegytemplomban csak este 6 órakor lesz szentmise. Buszt indítunk a zarándoklatra Csatkára 30-án reggel fél 9 órakor a vasútállomási buszmegállótól indulva. Útközben megállunk a kegytemplom előtt, a Csillag cukrászdánál, illetve a temetői buszmegállónál is. Csatkán 11 órakor lesz az ünnepi szentmise. Visszaindulás a déli órákban a szentmise után várható. A buszra külön nem kell jelentkezni, a felszállás ingyenes.

Az augusztus 16-án megtartott megújított képviselőtestület alakuló ülésén a következő tisztségviselőket választotta meg a testület: Világi elnök - Kovács János, Templomgondnok – Belegrai József, Jegyző – Harcz Erzsébet, Pénzvizsgálók – Füziné Boda Ágnes, Belegrai József, Kiss János, Kiss Jánosné, Médiareferens – Lencsés Gábor, Gazdasági Bizottsági tagok – Bankó Ferenc, Ruprecht Ottóné, Füziné Boda Ágnes, Kovács János, Tóth Gyárfás

Az elsőpéntekes betegeket a héten kivételesen szerdán látogatjuk.

 

Liturgikus elmélkedés
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo 23 A, 1-4: CCL 41, 321-323)
Az Úr megkönyörült rajtunk

 

    Boldogok vagyunk, ha meg is tesszük, amit hallunk és zengedezve énekelünk. A meghallgatás, az a jó mag elvetése, a jó cselekedet pedig ennek a magvetésnek a gyümölcse. Ezeket előrebocsátva figyelmeztettelek benneteket, szeretteim, hogy ne az említett gyümölcsök nélkül jöjjetek ide a templomba, mint azok, akik annyi jót hallottak már, de még semmi jót sem tettek. Mert amint az Apostol is mondja: Isten kegyelméből részesültetek a megváltásban. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék (Ef 2, 8-9). Kegyelemből kaptátok a megváltást (Ef 2, 5). Megváltástokat nem előzte meg a részetekről semmiféle Istennek tetsző élet, amit Isten a mennyből kedvelt vagy megszeretett volna és azt mondhatta volna: siessünk ezeknek az embereknek a segítségére, és gyámolítsuk őket, hiszen olyan szent módon élnek. Sőt ellenkezőleg, egyáltalában nem volt tetszésére a mi életünk, nem volt tetszésére semmi sem, amit mi cselekedtünk, azonban örömét lelte mindabban, amit ő tett bennünk. Tehát amit mi cselekedtünk, az kárhozatba vitt volna bennünket, viszont amit ő tett, az váltott meg minket.
     Mi tehát nem voltunk jók. De ő megkönyörült rajtunk, és elküldte nekünk szent Fiát, hogy meghaljon értünk, nem a jókért, hanem a gonoszokért, nem az igazakért, hanem a bűnösökért. Ugyanis Krisztus a bűnösökért halt meg (Róm 5, 6). De mit olvasol rögtön ezután? Noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jó emberért vállalják a halált! (Róm 5, 7) Talán akad valaki, aki mer meghalni a jó emberért. Az igaztalanért, a bűnösért, a rosszért ugyan ki akarna meghalni, hacsak nem egyedül Krisztus, hogy így, mint Igaz, megigazulttá tegye a bűnösöket?
     Lássuk be tehát, testvéreim, hogy nekünk nem volt semmi jócselekedetünk, hanem mind bűnös volt. Annak ellenére, hogy az emberek cselekedetei bűnösek voltak, az ő irgalma mégsem hagyott el bennünket, íme, Isten elküldte Fiát, hogy nem arannyal és nem ezüsttel, hanem kiontott vére árán váltson meg minket. A szeplőtelen Bárányt vitték áldozatul a bűnös juhokért, a nagy bűnösökért és a kis bűnösökért is. Megkaptuk tehát ezt a kegyelmet. Éljünk ezzel a megkapott kegyelemmel méltóképpen és vissza ne éljünk e nagy ajándékkal. Az isteni Orvos jött el hozzánk és megbocsátotta minden bűnünket. Ha pedig ezután ismét bűnt követnénk el, akkor az nemcsak a saját vesztünket okozná, hanem az egyben rút hálátlanság is lenne isteni Orvosunk iránt.
     Kövessük tehát az ő útját, amelyet megmutatott nekünk, főképpen az alázatosság útját, hiszen ő alázatos lett értünk. Parancsaival ugyanis az alázatosság útját jelölte ki számunkra, és értünk szenvedve maga is ezt járta végig. Az Ige testté lett, és köztünk lakozott (Jn 1, 14) azért, hogy meghalhasson értünk, hiszen különben nem halhatott volna meg. A halhatatlan Isten magára vette halandó emberi természetünket, hogy meghaljon értünk, és halálával megsemmisítse halálunkat.
     Ezt cselekedte az Úr, ezt nyújtotta nekünk. Fönséges Urunkat megalázták, majd miután megalázták, testét megölték, meghalt, de feltámadt és a mennybe ment, hogy minket se hagyjon a kárhozatban meghalni, hanem a halottak feltámadásakor bevigyen a mennybe minket is, akiket eddig is felmagasztalt már az igazak hitében és közösségében. Tehát az alázatosság útját adományozta nekünk. Ha ezt az utat járjuk majd, akkor hálát fogunk mondani az Úrnak és teljes joggal énekeljük majd: Magasztalunk téged, Istenünk; magasztalunk, és nevedet szólítjuk (Zsolt 74, 2).Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd-szerda: 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva;
péntek: 8.30-12.00

Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 22. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2015. augusztus 30-tól, szeptember 6-ig

 

Vasárnap 08.30 Évközi 22. vasárnap II. hét Ho 221, 135, 181   
Balinka 8.00 Igeliturgia SZM
Söréd 8.00 Szentmise int. ifj. Radics Béla HG
Isztimér 8.00 Szentmise int. HJ
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. +Péter MT
Bodajk 9.00 Schmidt Eliza keresztelője HJ
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int.
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Rencz Katalin és férje +Balázsik Józsefért haláluk évfordulóján HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. +Horváth Istvánné, +Kukorreli Erzsébet +Nagyszülőkért HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
Mecsér 15.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Rácskai János és elhunyt családtagok MT

Hétfő 08.31

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. – HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Bánkuti Istvánné sz. Bíró Terézia

Kedd 09.01

Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Varga Ilona 1 évf.

Szerda 09.02

Iszkaszentgyörgy 16.00 +Mihály Tibor temetése utána gyászmise
Bodajk 18.00 Szentmise int. +József édesapáért, szülőkért és testvérekért

Csütörtök 09.03
Elsőcsütörtök – Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
Csókakő 17.00 Szentmise int. – HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Igeliturgia

Péntek 09.04
Elsőpéntek
Balinka 8.00 Szentmise int. MT
Söréd 17.00 Szentmise int. +Balikó György és felesége Várnagy Rózsa HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. HG

Szombat 09.05
Elsőszombat – Kalkuttai Boldog Teréz szűz
Bodajk 8.00 Szentmise int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Bakonykúti 16.00 Szentmise int. HG
Gúttamási 16.00 Igeliturgia SZM
Kincsesbánya 16.00 Igeliturgia Dr. BP
Bodajk 16.30 Elsőszombati Imaóra KT
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT

Vasárnap 09.06 Évközi 23. vasárnap
III. hét Ho 222, 136, 259   
Balinka 8.00 Szentmise int. MT
Söréd 8.00 Igeliturgia Dr.BP
Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. - HG
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Obra István édesapa és élő családtagokért MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. HG
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia Dr.BP
Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia BP
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. MT
Zámoly 11.00 Szentmise int. +György HG
Bodajk 17.30 Litánia 18.00 Szentmise int. MT

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései