Lelekiség

Elmélkedések,
Teológia

Tovább olvasás

Liturgiák

A lelkipásztori körzet és a Kegyhely liturgikus rendje

Tovább olvasás

Hitoktatás

Fakultatív hitoktatás rendje a Vértesi esperesi kerület...

Tovább olvasás

Bodajk - Segítő Szűz Mária plébánia


Tudnivalók, érdekességek - Facebook közösségi modul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 17. vasárnap, 2016. július 24.

„…kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.”
Lk 11,9bTakács Nándor Egyházmegyénk volt megyéspüspökének temetése szerdán, július 27-én 11 órakor lesz szentmiséhez kötötten a Székesfehérvári Bazilikában. Imádkozzunk érte! R. I. P.!

Ferences, Porciunkula – Angyalos Boldogasszony búcsú lesz jövő szombaton július 30-án a Bodajki kegytemplomban. Délelőtt 11 órakor ünnepi szentmisét imádkozik Hermann Áron OFM. Délután tanítás és keresztúti ájtatosság zárja a ferences búcsút. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

 

Bodajk

A mai vasárnap lesz Szent Annához kötődően az idősek napi szentmise, megemlékezés, este 6 órakor kegytemplomunkban, melyet a zarándokudvaron szeretetvendégség követ. Szeretettel várjuk az időseket! Kérjük a testvéreket, egy-egy tálca süteménnyel, üdítővel készüljünk az eseményre.

Augusztus 14-én plébániai zarándoklatot hirdetünk a felújított Mátraverebély-szentkúti zarándokhelyre a főbúcsúra. Jelentkezni 3500 Forint befizetésével lehet a Plébánián augusztus 1-ig.

A héten fiatalokkal dolgoztunk plébániánkon. Köszönjük mindazok segítségét, akik ebéd elkészítésében munkát vállaltak, illetve Palotai Réka tanárnő szervezését!

Szerdán reggel 8 órától templomtakarításra várjuk a segítőket! Előre is köszönjük szolgálatukat!

Fehérvárcsurgó

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a szombati idősek napja kapcsán bárminemű segítséget nyújtottak!


Isztimér

Jövő vasárnap, július 31-én tartjuk Szent Anna napjához kötődően templomunk búcsúünnepét. Reggel 8 órakor lesz búcsúi szentmise ereklyecsókolással, délután 4 órakor pedig litániát imádkozunk, mely végén az Edelweiss kórus ad hangversenyt. 

 

 

Liturgikus elmélkedés
Aranyszájú Szent János püspöknek a második korintusi levélről mondott szentbeszédeiből
(Hom. 14, 1-2: PG 497-499)
Minden bajom közt is túlárad bennem az öröm

    Szent Pál ismételten a szeretetre tereli a szót, hogy rosszallása érdességét egy kicsit elsimítsa. Előzőleg ugyanis megrótta őket, és szemükre vetette, hogy szeretetét nem viszonozták szeretettel, sőt hátat fordítottak szeretetének, és más, lelki ragályt terjesztő emberekhez csatlakoztak. Tehát újra tompítja a megrovás élét: Értsetek meg bennünket (vö. 2 Kor 7, 2), azaz „szeressetek minket”! Kéri szeretetüket; és az nem lesz terhes számukra, sőt nagyobb hasznára lesz azoknak, akik adják azt, mint annak, aki kapja. De nem azt mondta: „szeressetek”, hanem a könyörületre jobban emlékeztető kifejezést használt: Értsetek meg bennünket!
     Ki távolított el minket tőletek, kérdezi, ki vetett ki minket a ti jóindulatotokból? Mi az oka annak, hogy kiszorultunk szívetekből? Mert amit már előbb is mondott: hogy ti nem nyitottátok ki a szíveteket (2 Kor 6, 12), azt most itt még világosabban fejezi ki: értsetek meg bennünket, és ezzel ismét a szívébe akarja zárni őket. Mert semmi sem éleszti fel annyira a szeretetet, mint ha a szeretett személy megérti azt, hogy nagyon vágyik a szeretetére az, aki őt szereti.
     Hiszen előbb már megmondtam, írja, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk-halunk (2 Kor 7, 3). Ez a legnagyobb szeretet! Visszautasítottan is együtt akar meghalni, együtt akar élni velük. Mert nem akárhogyan vagytok szívembe zárva, jelenti ki, hanem úgy, amint megmondtam. Mert előfordulhat az, hogy szeret valaki, de a bajban aztán elfut. De mi nem így vagyunk.
     Vigasztalás tölt el (2 Kor 7, 4). Honnét ez a vigasztalás? Tőletek jön: mert jó útra tértetek. A tetteitekkel örömet szereztetek nekem. Aki szeret, az egyrészt felpanaszolja ugyan, hogy őt nem szeretik, de másrészt fél attól is, hogy a mértéket túl ne haladja e rosszallásban, nehogy szomorúságot okozzon. Ezért hangoztatja: Vigasztalás tölt el, túlárad bennem az öröm.
     Vagyis: „Kihívtátok rosszallásomat, de bőségesen jóvá is tettétek, megvigasztaltatok: nemcsak megszüntettétek szomorúságom okát, hanem még örömmel is elhalmoztatok.”
     Ezután bemutatja öröme nagyságát, nemcsak azzal, amit mondott, hogy túlárad bennem az öröm, hanem azzal is, amit hozzáfűzött: minden bajom közepette is. Mert oly nagy volt, úgymond, az a gyönyörűség, amelyet nekem szereztetek, hogy nem volt képes arra árnyékot vetni az előző nagy szomorúságom sem. Az öröm kiáradó bősége ugyanis minden ránk zúduló gyötrelmet megszüntetett.


Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039, www.bodajkikegyhely.hu, e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liturgikus rend a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
(Főplébánia: Bodajk 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évközi 17. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2016. július 24-től, július 31-ig.

 

Vasárnap 07.24 vközi 17. vasárnap – zöld I. hét        Ho 229, 123, 191
Balinka 8.00 Szentmise int.  MT
Söréd 8.00 Szentmise int. +Mészáros Dániel és felesége Virág Teréz HJ
Isztimér 8.00 Szentmise int. HG
Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia TZS
Bodajk 9.30 Szentmise int. +Sillei Anna nagymama MT
Csákberény 9.30 Szentmise int. HJ
Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia TZS
Csókakő 11.00 Szentmise int.  HG
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise int. +Lázinger Józsefné sz. Schmidt Teréz és fiai István és József MT
Magyaralmás 11.00 Igeliturgia TZS
Zámoly 11.00 Szentmise int. HJ
Bodajk 18.00 Szentmise int. Nagy Lajos és +fiai Lajos és Endre élő és elhunyt családtagok HG

Hétfő 07.25 SZENT JAKAB APOSTOL

Magyaralmás 7.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. HG

Kedd 07.26
Szent Joachim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 17.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Kovács István és felesége Hegyi Anna HG

Szerda 07.27
Szent Charbell Maklouf áldozópap
Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Szülők és fiuk HG

Csütörtök 07.28                  

Csókakő 17.00 Szentmise int. HG
Fehérvárcsurgó 18.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Magyaralmás 19.00 Igeliturgia SZM

Péntek 07.29
Szent Márta
Bodajk 18.00 Szentmise int. HG
Magyaralmás 19.00 Szentmise int. +Kindl Kálmánné és neje Julianna +1. évf. HG

Szombat 07.30
Aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító
Bodajk 11.00 Ferences Porciunkula búcsú Szentmise int. Hermann Áron OFM
Bodajk 14.00 Csicsis Tamás és Kovách Kamilla esküvője MT
Csókakő Idősek Otthona 15.00 Igeliturgia SP
Magyaralmás 16.00 Kiss Norbert és Bognár Piroska esküvője SZM/jog. meg.
Fehérvárcsurgó Kastély kápolna 16.30 Sándor György és Sipos Viktória Anna esküvője Tóth Tamás/jog. meg.
Bodajk 18.00 Szentmise int. +Janászek Károly +1. évf. MT

Vasárnap 07.31Évközi 18. vasárnap
– zöld II. hét       Ho 230, 126, 189
Balinka 8.00 Szentmise int. HG
Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
Isztimér 8.00 Szentmise Templombúcsú tit. Szent Anna int. HJ 16.00 Litánia MT
Sárkeresztes 8.00 Szentmise int. Pro populo MT
Bodajk 9.30 Szentmise int. MT
Csákberény 9.30 Igeliturgia SZM
Iszkaszentgyörgy 9.30 Szentmise int. HJ
Csókakő 11.00 Szentmise int. MT
Fehérvárcsurgó 11.00 Szentmise benne Csabcsár Diána keresztelője int. HG
Magyaralmás 11.00 Szentmise int. HJ
Zámoly 11.00 Igeliturgia SZM
Mecsér 15.00 Szentmise int. HG
Bodajk 18.00 Szentmise int. MT


A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései